Bezpieczne oszczędzanie czy to w ogóle możliwe?

2015-11-30 10:08:00

Powiedzenie: "pewnie jak w banku" nabrało ostatnio zupełnie innego znaczenia. Wszystko na skutek ubiegłotygodniowej informacji dotyczącej bankructwa jednego z największych banków spółdzielczych działających na terenie naszego kraju, czyli SK Banku. Czy klienci innych instytucji też mogą czuć się zagrożeni? Jak najlepiej chronić swoje pieniądze? Porównywarka finansowa Comperia.pl odpowiada na te pytania.

Na początku należy zaznaczyć, że wszystkie pieniądze przetrzymywane na lokatach i rachunkach osobistych są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Owa ochrona polega na tym, że w przypadku ogłoszenia upadłości banku, w którym klient zdeponował swoje oszczędności może on liczyć na ich pełne odzyskanie jeśli ich wartość nie przekracza poziomu równego 100 tys. euro. Tym samym możemy śmiało powiedzieć, że wszystkie pieniądze przetrzymywane w bankach są absolutnie bezpieczne.

No chyba, że jest ich wyjątkowo dużo to...

Gwarancja BFG obejmuje środki o wartości około 427 tys. złotych (ten poziom zależy od kursu euro ogłaszanego przez NBP każdego dnia). Tym samym osoby dysponujące większym kapitałem nie tylko powinny, ale wręcz muszą zadbać o posiadaną nadwyżkę samodzielnie.

W związku z tym, że BFG gwarantuje depozyty złożone w każdym banku, pierwszym sposobem na ich ochronę jest ulokowanie ich w kilku różnych instytucjach. Dla osoby, która dysponuje oszczędnościami w wysokości dajmy na to 500 tys. złotych oznacza to, że część z nich np. 400 tys. zł powinna ona wpłacić do banku A, a pozostałe 100 tys. zł do banku B. Dzięki temu będzie miała pewność, że (załóżmy najbardziej ekstremalną sytuację) w przypadku upadłości obydwu tych podmiotów odzyska wszystkie wpłacone do nich pieniądze.

Drugą metodą pozwalającą chronić pieniądze osób posiadających duże oszczędności jest dywersyfikacja, czyli ich rozproszenie pomiędzy różne instrumenty finansowe dostępne na rynku. Do tych najbardziej bezpiecznych zaliczamy między innymi jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego oraz obligacje skarbowe.

To pierwsze rozwiązanie jest oferowane przez niemal wszystkie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działające w Polsce. Tym samym z produktów tego typu może skorzystać każdy posiadacz nadwyżek finansowych. Istotną kwestią jest jeszcze to, że środki zgromadzone w TFI nie wchodzą do masy upadłościowej tej instytucji ani do masy upadłościowej banku depozytariusza (on prowadzi rachunki i rejestry danego TFI). Dzięki temu stanowią one zawsze własność uczestnika wybranego funduszu.

Drugim sposobem "zadbania" o swoje pieniądze, czyli zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa jest zakup obligacji skarbowych. Emitentem tych papierów, jak sama nazwa wskazuje jest Skarb Państwa. Tym samym poniesienie ewentualnej straty na tych instrumentach jest możliwe wyłącznie w przypadku ogłoszenia upadłości naszego kraju - co w obecnych warunkach rynkowych jest wydarzeniem praktycznie nie do zrealizowania.

Rynek finansowy jest na tyle nieprzewidywalny, że odpowiedzialne zarządzanie pieniędzmi wymaga od klienta co najmniej podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania nie tylko instrumentów służących do ich pomnażania, ale także zdrowego rozsądku. Dlatego też (to dotyczy zwłaszcza osób z zasobniejszym portfelem) przynajmniej raz na kwartał powinno się przeprowadzać dokładną inwentaryzację produktów, w których ulokowano większe oszczędności. Oczywiście należy także na bieżąco śledzić sytuację jaka występuje w całej gospodarce.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk