Ostrzezenie przed platformą paribagroup.com

2019-12-11 11:36:33

Bank BNP Paribas wystosował komunikat z ostrzeżeniem przed korzystaniem z platformy paribagroup.com.

 

Pariba Group reklamuje siebie jako platformę do inwestowania, z której skorzystać można po rejestracji, w trakcie której należy podać swoje dane. Po rejestracji następuje kontakt konsultanta, który może zachęcać klienta do skorzystania ze strony lub aplikacji, za pośrednictwem której osoba trzecia może przejąć zdalnie kontrolę nad komputerem. To działanie ma służyć wyłudzeniu danych wrażliwych, klienci są również proszeni o przesłanie skanu dowodu osobistego. W taki sposób pozyskane informacje mogą służyć do wyłudzania kredytów.

 

Bank BNP Paribas, pomimo podobnej nazwy oraz łudząco podobnej identyfikacji wizualnej, nie jest w żaden sposób powiązany z Pariba Group. Instytucja już podjęła stosowne kroki, zmierzające do zamknięcia serwisu.

Marzena Kazbieruk