Moje ING rozszerza listę banków w agregatorze rachunków

2019-11-20 17:20:37

Niedawno informowaliśmy o tym, że ING Bank Śląski jako pierwszy bank w Polsce wprowadził agregator rachunków w swoim systemie bankowości elektronicznej oraz w aplikacji mobilnej. Wprowadzona na podstawie dyrektywy PSD2 (tej samej, z której wynika konieczność dwuetapowej autoryzacji) funkcjonalność dostępu do informacji o rachunku płatniczym jest bezpłatna i pozwala na podglądanie danych rachunków z jednego banku w systemie bankowym innego banku.

 

Dotychczas za pomocą ING można było podejrzeć także swoje rachunki w Millennium Banku oraz mBanku. Do tego grona dołączył bank PKO BP, dzięki czemu w prosty sposób można będzie kontrolować konto w tym banku z poziomu konta w ING.

 

Dostęp do danych rachunków jest bezpieczny, ponieważ połączenia są szyfrowane a uruchomienie tej funkcjonalności wymaga autoryzacji z poziomu obu kont.

Marzena Kazbieruk