Inwestowanie w przyszłość z IKE i ING Bankiem Śląskim

2019-11-06 10:59:34

Indywidualne Konto Emerytalne, czyli IKE, jest tak zwanym III filarem, czyli dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym. Odkładając na IKE można zapewnić sobie zapewnić na emeryturze utrzymanie takiego samego, lub podobnego, standardu życia, jak przed emeryturą.

 

Bank ING wystartował z promocją, w ramach której zachęca do zadbania o swoją przyszłość. Promocja Inwestuj na przyszłość i zyskaj nawet 200 zł skierowana jest do klientów, którzy jeszcze nie posiadają funduszy inwestycyjnych. Warunkiem otrzymania premii jest nabycie i regularne dokonanie pierwszych 9 wpłat na kwotę min. 300 zł każde. W przypadki inwestycji na IKE można otrzymać 200 zł premii, w przypadku innych funduszy inwestycyjnych premia wynosi 100 zł.

 

Przystąpienie do programu możliwe jest do końca grudnia br., zaś wypłata premii nastąpi do 16 października 2020.

Marzena Kazbieruk