Pekao zwróci koszty wcześniej spłaconych kredytów

2019-10-31 11:46:00

Niedawno, bo 11 września br., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok poruszający m.in. kwestię wcześniejszych spłat kredytów. Zgodnie z tym wyrokiem, w takiej sytuacji bank zobowiązany jest zwrócić klientowi część opłat.

 

Bank Pekao na swojej stronie umieścił informację, że zgodnie z wyrokiem TSUE wszelkie nadpłaty wynikające z wcześniejszych spłat zostaną klientom zwrócone. Zwroty dotyczą wszystkich klientów, którzy zawarli umowę kredytu od 18 grudnia 2011, czyli od dnia obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku pożyczek spłaconych przed wyrokiem TSUE, uruchomienie procedury zwrotu wymaga wizyty w placówce i złożenia przez klienta odpowiedniej dyspozycji.

 

Bank zapewnia, że finalizowanie zwrotów odbywać się będzie w terminie do 30 dni od złożenia przez klienta pisma. Jedynie w sytuacjach szczególnie skomplikowanych czas ten może się wydłużyć do 60 dni.

Marzena Kazbieruk