Kredyty studenckie na nowych zasadach

2019-10-04 11:33:00

Od tego roku zmieniają się zasady udzielania kredytów studenckich.


Najważniejsza zmiana dotyczy tego, że wnioski można składać w systemie ciągłym, a nie tak jak dotychczas - tylko między lipcem a październikiem.

 

Drugą istotną różnicą jest umożliwienie wnioskowania także przez internet - dotychczas można bowiem było wnioskować jedynie w formie papierowej. Jest to niewątpliwie duże ułatwienie.

 

Kredyty studenckie charakteryzują się niskim oprocentowaniem i długim okresem spłaty. Przeznaczone są dla studentów, którzy nie przekroczyli 30 roku życia oraz doktorantów do 35 roku życia, których miesięczny dochód w roku poprzedzającym nie przekroczył 2 500 zł na osobę.

Marzena Kazbieruk