W ING założysz firmę i konto za jednym razem

2019-04-30 10:58:00

ING Bank Śląski upraszcza proces rejestracji działalności gospodarczej. Użytkownicy Mojego ING mogą złożyć wniosek o otwarcie firmy pod zalogowaniu do bankowości elektronicznej.

 

Aby założyć firmę z ING, należy:

    Krok 1: podać dane właściciela firmy
    Krok 2: uzupełnić dane firmy (nazwa, adresy, dane kontaktowe, PKD)
    Krok 3: wybrać formę opodatkowania i złożyć wniosek o otwarcie konta firmowego
    Krok 4: wyrazić zgody marketingowe i oświadczenia
    Krok 5: podpisać wniosek Profilem Zaufanym i wysłać dokument do CEiDG

 

Marzena Kazbieruk