Kolejne udogodnienia dla użytkowników BLIK-a

2019-04-25 13:12:00

Korzystanie z przelewów BLIK na numer telefonu w aplikacji mobilnej Alior Banku teraz jest jeszcze łatwiejsze. Już nie trzeba pytać osoby, której zechcemy przesłać pieniądze, czy korzysta z BLIK-a. Aplikacja sama dostarczy niezbędnych informacji. Wystarczy wybrać odbiorcę z listy kontaktów - aplikacja automatycznie powiadomi nas, czy dana osoba korzysta z przelewów na telefon BLIK.

 

Przelewy na telefon to prosty sposób przekazywania środków między użytkownikami BLIK-a. By zrealizować przelew, nie trzeba znać numeru konta bankowego odbiorcy. Użytkownicy BLIK-a w aplikacji mobilnej wiążą swój numer telefonu ze swoim rachunkiem bankowym, dzięki temu wystarczy znać numer telefonu tej osoby, by wysłać jej przelew za pomocą BLIK-a.

 

Przelewy na numer telefonu są bezpłatne.

Marzena Kazbieruk