Od 2020 r. sprzedaż kryptowalut będzie zwolniona z podatku PCC

2019-08-02 17:31:05

Transakcje sprzedaży kryptowalut dokonywane od 1 stycznia 2020 r. nie będą obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) - zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt noweli Ministerstwo Finansów opublikowało w piątek w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie zwolnienia z podatku PCC umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych. Projekt został skierowany do opiniowania.

Podatek pobierany od przeniesienia praw majątkowych wynosi 1% kwoty nabycia, bez względu na to, czy podatnik na transakcji zarobił, czy stracił.

Gdyby podatek był nakładany również podczas handlu kryptowalutami, groziłoby to powstaniem sytuacji, w której kwota podatku mogłaby przewyższyć sumę zainwestowaną przez daną osobę w kryptowaluty.

To zdaniem ministerstwa pułapka na podatnika, kolidująca z konstytucyjnymi zasadami.

W praktyce PCC od sprzedaży walut wirtualnych obecnie nie jest pobierany, ale tylko na mocy tymczasowego rozwiązania, wprowadzonego rozporządzeniem MF z 11 lipca 2018 r. Zgodnie z nim obowiązuje zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych związanych z obrotem kryptowalutami, jednak rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustalenie daty startowej dla nowych przepisów na 1 stycznia 2020 r. pozwoli na utrzymanie ciągłości stosowanych przepisów.

Konieczność wprowadzenia stałych regulacji na norm podatkowych dotyczących rynku kryptowalut jest podyktowana wieloma czynnikami. Obrót walutami wirtualnymi nie kwalifikuje się w oczywisty sposób do czynności z kategorii cywilnoprawnej. Trudno w przypadku tego typu sprzedaży jednoznacznie określić zakres terytorialny działań (PCC podlegają tylko czynności związane z prawami majątkowymi wykonywanymi na obszarze RP lub dokonywane na terenie RP przez osobę zamieszkującą albo posiadającą siedzibę w Polce). Anonimowość transakcji uniemożliwia przy tym ustalenie statusu podatkowego zbywcy, która jest konieczna dla określenia, czy transakcja powinna być obciążona podatkiem PCC.

Renata Grochowska