Handel kryptowalutami (tymczasowo) zwolniony z podatku PCC

2018-06-20 11:37:22

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów umowy sprzedaży lub zamiany walut wirtualnych (w tym: bitcoin, ether i litecoin) nie będą opodatkowane podatkiem PCC, czyli podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przynajmniej przez najbliższy rok.

Na mocy orzeczeń sądów administracyjnych kryptowaluty zostały uznane za prawa majątkowe, a handel prawami majątkowymi, odbywający się w oparciu o umowy sprzedaży lub zamiany, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek PCC wynosi w tym przypadku 1% od wartości rynkowej prawa majątkowego stanowiącego przedmiot umowy. Teoretycznie od obrotu walutami wirtualnymi należałoby odprowadzać 1% daniny na rzecz skarbu państwa.

Uzasadniając projekt rozporządzenia Ministerstwo Finansów podkreśla, że umowy sprzedaży lub zamiany to tylko jedne ze sposobów obrotu kryptowalutami. Czynności takie jak wykopywanie kryptowalut czy płacenie nimi za kupione towary i usługi nie są opodatkowane. Podobnie PCC nie jest stosowany w przypadku zastosowania już podatku VAT czy zwolnień z opodatkowania - podkreślić przecież trzeba, że handel bitcoinami lub innymi walutami wirtualnymi ma skutki nie tylko w zakresie podatku PCC, ale także VAT i PIT.

Resort finansów zwrócił przy tym uwagę na specyfikę handlu kryptowalutami: handlując tego rodzaju prawami majątkowymi, dochodzi do wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, skutkiem czego podmiot obracający walutą mógłby zostać zobowiązany do odprowadzenia podatku znacznie przewyższającego wysokością zainwestowane środki.

W uzasadnieniu Ministerstwa Finansów dotyczącym projektu czytamy, że opodatkowanie transakcji podatkiem PCC skutkowałoby:

(…) nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.

Niewspółmierny do charakteru transakcji podatek w konsekwencji naruszałby konstytucyjne prawo do ochrony własności to - zdaniem ministerstwa - wystarczający powód do zwolnienia obrotu kryptowalutami z opodatkowania.

Zgodnie z zasadą równości wobec prawa (art. 32 konstytucji) zaniechanie poboru podatku powinno obejmować wszystkich podatników obracających walutami wirtualnymi, niezależnie od skali prowadzonego handlu (liczby czy wartości zrealizowanych transakcji). 

Zaproponowane rozporządzenie będzie miało charakter czasowy i obejmie umowy sprzedaży i zamiany kryptowalut zawarte od 13 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Dzięki wprowadzeniu rozporządzenia resort finansów zyska kolejny rok na wypracowanie rozwiązania w postaci docelowych regulacji, które unormują zasady opodatkowania rynku kryptowalut.

Emilia Kasińska