eXbino.com na czarnej liście KNF

2018-04-27 17:28:11

Na liście ostrzeżeń publicznych KNF znalazł się wczoraj nowy podmiot – eXbino.com. To marka, pod którą zagraniczny przedsiębiorca sprzedawał inwestycje w opcje binarne, działając bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

EXbino.com to serwis należący do Seymour BV – firmy zarejestrowanej na niewielkiej wyspie Curacao, należącej do Holandii. Przedsiębiorstwo działało wcześniej w Wielkiej Brytanii pod nazwą Seymour Marketing Ltd.

Na czarną listę KNF marka eXbino trafiła w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF (art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Postępowanie prowadzone przez Komisję zostało rozpoczęte na wniosek innego podmiotu.

Uwaga na opcje binarne

Exbino.com działa w polskim internecie już od 7 lat. Za pośrednictwem tej platformy internauci mogą inwestować w opcje binarne – pochodne instrumenty finansowe o dużym stopniu ryzyka.

Opcje binarne, dostępne na platformie, działają na zasadzie zadeklarowania wyboru między wzrostem a spadkiem kursu wybranych aktywów w stosunkowo krótkim czasie (nawet kilku minut). Jeśli inwestor poprawnie wytypuje kierunek kursu, zyska. Jeśli chybi – straci. Nie jest przy tym istotna waga odchylenia kursu. O zysku bądź porażce decyduje jedynie kierunek zmian ceny, a nie różnica tej zmiany.

Ze względu na ryzykowny, spekulacyjny charakter transakcji oraz niskie wymogi względem inwestorów w zakresie wiedzy o rynkach finansowych opcje binarne bardziej przypominają gry hazardowe niż pozostałe rodzaje narzędzi inwestycyjnych.

Jak działa lista ostrzeżeń KNF?

Dostępna w Internecie lista ostrzeżeń publicznych prowadzona przez KNF to ogólnodostępna baza danych, do której trafiają podmioty prowadzące działalność finansową bez wymaganych koncesji. Firmy wpisane na czarną listę niekoniecznie muszą okazać się oszukańcze (patrz: przypadki BM Alior Banku i DM Pekao SA). Powierzanie im swoich pieniędzy może się jednak wiązać dla klientów z dużym ryzykiem. Osoby, które zamierzają podjąć współpracę z podmiotem wpisanym na listę ostrzeżeń, powinny zachować szczególną ostrożność.

Renata Grochowska