Jak zdobyć 33% zwrotu za OC/AC, kupując auto na kredyt?

2018-03-21 17:01:42

Wystarczy kupić pojazd na kredyt gotówkowy w Credit Agricole - właśnie taką promocję przygotował bank dla osób, które pożyczone pieniądze przeznaczą na zakup samochodu lub motocykla. Do zdobycia jest zwrot 1/3 składki OC samochodowego lub pakietu OC+AC. Prześwietlamy warunki promocji.

Z promocji „ Jedziemy z promocją 3" skorzystać mogą zarówno nowi, jak i obecni klienci banku Credit Agricole. By zdobyć premię w postaci zwrotu 33% kosztów poniesionych na opłacenie składki ubezpieczenia OC lub pakietu polis OC i autocasco, należy spełnić trzy warunki:

1) Podpisać umowę pożyczki gotówkowej z ubezpieczeniem na życie w zakresie wymaganym przez bank (kredytobiorca może dowolnie wybrać zakładem ubezpieczeń, w którym wykupi polisę). Należy przy tym mieć na uwadze, że przynajmniej 70% pozyskanych środków zostanie przeznaczone na zakup pojazdu. Pozostałe pieniądze można rozdysponować w dowolny sposób.

2) Posiadać lub założyć konto osobiste w Credit Agricole.

3) Udokumentować fakt zakupu pojazdu i ubezpieczenia komunikacyjnego.

Na spełnienie ostatniego warunku uczestnik promocji ma 30 dni od zawarcia umowy pożyczki. W tym czasie należy przedłożyć w placówce banku (lub placówce partnerskiej banku) oryginały następujących dokumentów:

  • potwierdzenie zakupu pojazdu (auta osobowego lub motocykla z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej powyżej 50 cm3) - może to być faktura, rachunek lub umowa sprzedaży,
  • kartę pojazdu, dowód rejestracyjny,
  • dokument potwierdzający zakup ubezpieczenia nabytego pojazdu (może to być samo OC albo pakiet OC+AC).

By odebrać nagrodę, niezbędne będzie przekazanie do banku formularza z numerem konta w Credit Agricole, na które bank wpłaci premię. Wymagane będzie również zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu promocji.

Uwaga! Dokument potwierdzający zakup pojazdu nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż data zawarcia umowy pożyczki. Nowym właścicielem pojazdu musi być kredytobiorca (lub współkredytobiorca).

Bank zwróci 1/3 składki ubezpieczenia tylko wtedy, kiedy polisa zostanie opłacona za cały rok z góry. Uczestnik promocji będzie musiał przedłożyć przy tym dowód opłacenia składki. Maksymalna kwota zwrotu to 500 zł. Premia zostanie wypłacona przez bank do 30 dni od daty spełnienia wszystkich warunków promocji (ale nie wcześniej niż do 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki gotówkowej).

W ramach promocji można nabyć pojazd zza granicy, ale dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Promocja będzie aktywna do 31 marca 2018 r.

Emilia Kasińska