Straż graniczna z uprawnieniami do zatrzymania dowodu rejestracyjnego

2017-10-31 09:46:24

Już niedługo funkcjonariusze straży granicznej będą mogli zatrzymać dowód rejestracyjny samochodu. Projekt MSWiA dotyczący nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli pojazdów trafił wczoraj do konsultacji międzyresortowych.

Dowody rejestracyjne pojazdów strażnicy graniczni będą mogli zatrzymać w przypadkach takich samych jak policja. Na ryzyko odebrania dokumentów auta czy motocykla narazi się zatem kierowca, którego pojazd według funkcjonariusza SG będzie zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo nie spełni norm dotyczących ochrony środowiska.

Koniec marnotrawienia czasu i pieniędzy publicznych

Do tej pory w przypadku stwierdzenia przez strażnika granicznego konieczności odebrania danemu kierowcy dokumentów stwierdzających uprawnienia do używania pojazdu, istniała konieczność wezwania policji. To z kolei niepotrzebnie wydłużało czas oczekiwania na zakończenie podjętych przez funkcjonariusza czynności. Czas niepotrzebnie tracił i funkcjonariusz, i sam kierowca. Dodatkowo procedura w takiej postaci generowała zbędne koszty, wynikające z potrzeby angażowania do tej samej sprawy przedstawicieli dwóch służb.

Po zmianach funkcjonariusze SG będą mogli wystawiać pokwitowania po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego zgodnie ze wzorem wynikającym z rozporządzenia MSWiA z lipca 2008 roku.

Celem zmian jest dostosowanie obecnych przepisów do znowelizowanej we wrześniu 2017 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie w odświeżonej postaci najprawdopodobniej wejdzie w życie 13 listopada 2017 r., czyli w tym samym dniu, w którym zacznie obowiązywać znowelizowane Prawo o ruchu drogowym.

Procedura po odebraniu dowodu rejestracyjnego

Niezależnie od tego, które służby zatrzymały dokumenty pojazdu, właściciel (lub współwłaściciele albo osoba upoważniona) będzie mógł je odzyskać w urzędzie, w którym pojazd został ostatnio zarejestrowany. Bez względu na aktualne miejsce swojego zamieszkania.

Po odbiorze papierów wpis do dowodu rejestracyjnego o następnym terminie kontroli pojazdu może dokonać tylko stacja kontroli pojazdów, w której wykonano badanie. Przypominamy, że zaświadczenie o wykonanym przeglądzie nie jest dokumentem dopuszczającym samochód czy motocykl do ruchu. 

Emilia Kasińska