Badania techniczne pojazdów płatne z góry. Zmiany już od 13 listopada

2017-10-30 15:19:05

Badania techniczne płatne z góry i zwiększenie zasobu informacji zbieranych o pojeździe - to efekt nowelizacji przepisów o Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od 13 listopada br. Co trzeba wiedzieć?

Wprowadzane zmiany przepisów o Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców mają związek z wdrażaniem przez Ministerstwo Cyfryzacji systemu CEPiK 2.0.

Płatność przed badaniem

Jedną ze zmian istotniejszych dla samych kierowców będzie obowiązująca od 13 listopada zasada, zgodnie z którą za badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego należy zapłacić z góry. Jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania przeglądu, a nie po jego zakończeniu - jak to jest obecnie.

Wyjątkiem są sytuacje, w których koszt badania jest rozliczany na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. W praktyce jest to udogodnienie przygotowane dla firm, które zarządzają rozbudowaną flotą pojazdów.

Opłaty bez zmian

Jeśli chodzi o koszty, kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Opłaty za przeprowadzenie badań technicznych nie wzrosną - nadal będą wynosić 99 zł od auta osobowego i 63 zł od motocykla.

W przypadku negatywnego wyniku badania za jego ponowienie (po usunięciu usterek w pojeździe) kierowca zapłaci mniej: od 13 do 36 zł (zależnie od rodzaju usterki). Wystarczy zaprowadzić auto do diagnosty w terminie do 14 dni od wcześniejszego przeglądu.

CEP dowie się o nieudanych przeglądach...

Nakaz opłacania przeglądu technicznego przed przystąpieniem do niego ma służyć uszczelnianiu systemu rozliczeń. Do tej pory kierowca, który otrzymał sygnał, że nie uzyska pozytywnej opinii technicznej o stanie pojazdu w danej stacji kontroli, mógł przerwać badanie i zabrać pojazd, by przekazać go do innego zakładu z nadzieją na uzyskanie tym razem przychylnego werdyktu o dopuszczeniu do ruchu. W ten sposób unikał nie tylko negatywnego wyniku badania, ale i konieczności płacenia za nieudane przeglądy. Teraz ma się to zmienić. 

Decyzje o negatywnych lub przerwanych badaniach technicznych będą przekazywane na bieżąco do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

...zabezpieczeniach i komorniku

Do bazy CEP trafią także informacje o ustanowionych zabezpieczeniach na samochodzie, a także ewentualnych zajęciach komorniczych. Pozwoli to na zabezpieczenie interesów potencjalnych nabywców pojazdów.

Informacje zbierane przez CEP na temat szkód istotnych (do których doszło w wypadkach drogowych) będą pozyskiwane nie tylko z zakładów ubezpieczeń, ale również Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W ten sposób CEP będzie gromadził dane także o pojazdach nieubezpieczonych.  

Ilona Maciejuk