Średnie oprocentowanie lokat: wrzesień 2017

2017-09-18 15:04:48

We wrześniu średnie oprocentowanie lokat spadło w stosunku do odczytów sierpniowych o 0,01 punktu procentowego. Wyjąwszy okresowe promocje, aktualnie najwyższy zysk przynoszą depozyty długoterminowe – zakładane na rok lub dłużej.

We wrześniu średnie oprocentowanie lokat spadło w stosunku do odczytów sierpniowych o 0,01 punktu procentowego. Wyjąwszy okresowe promocje, dostępne dla wybranych klientów lub pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków, aktualnie najwyższy zysk przynoszą depozyty długoterminowe – zakładane na rok lub dłużej.

Nowości: Lokata Deklasująca i Lokata Short

Pierwsza połowa września nie zaowocowała istotnymi zmianami w ofertach depozytowych banków. Doczekaliśmy się kolejnej edycji Lokaty Deklasującej w BGŻOptima, a Lokata na Chwilę/na Chwilę Plus została przez Idea Bank zastąpiona Lokatą Short/Short Plus. Tyle z nowości. Pozostałe banki jedynie w minimalnym stopniu zaktualizowały swoje cenniki. Suma zmian ostatecznie przeważyła na niewielką niekorzyść konsumentów.

Średnie oprocentowanie w dół o 0,01 p.p.

Po zeszłomiesięcznym wzroście średniego oprocentowania lokat, przyszła pora na spadki. Na szczęście niemal symboliczne. Zależnie od okresu trwania lokaty i wysokości deponowanych kwot, średnie oprocentowanie spadło w poszczególnych przedziałach najwyżej o 0,2 p.p.

Średnie oprocentowanie lokat bankowych kwota: 5 tys. zł (wrzesień 2017)
okressierpień 2017wrzesień 2017zmiana
1 miesiąc0,86%0,85%-0,01 p.p.
2 miesiące1,08%1,08%0,00 p.p.
3 miesiące1,32%1,33%+0,0,1 p.p.
6 miesiące1,26%1,26%0,00 p.p.
12 miesięcy1,38%1,36%-0,02 p.p.
Źródło: Comperia Analytics

W ciągu ostatnich 31 dni odnotowaliśmy tylko jedną pozytywną zmianę stawek. Wzrost średniego oprocentowania dotyczył 3-miesięcznych lokat na kwotę 5 000 zł, a wyniósł +0,01 p.p. Depozyty niskokwotowe najmniej odczuły zmiany stawek. Mimo że średnie oprocentowanie lokat lokat do 10 000 zł ostatecznie jest wyższe od depozytów na wysokie kwoty, to pamiętać jednak należy o dużym udziale w tej grupie lokat promocyjnych, które znacząco zawyżają średnią.

Średnie oprocentowanie lokat bankowych kwota: 10 tys. zł (wrzesień 2017)
okressierpień 2017wrzesień 2017zmiana
1 miesiąc0,87%0,86%-0,01 p.p.
2 miesiące1,11%1,10%-0,01 p.p.
3 miesiące1,33%1,33%0,00 p.p.
6 miesiące1,26%1,26%0,00 p.p.
12 miesięcy1,38%1,36%-0,02 p.p.
Źródło: Comperia Analytics

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych kwota: 50 tys. zł (wrzesień 2017)
okressierpień 2017wrzesień 2017zmiana
1 miesiąc0,77%0,75%-0,02 p.p.
2 miesiące0,89%0,87%-0,02 p.p.
3 miesiące1,19%1,19%0,00 p.p.
6 miesiące1,22%1,21%-0,01 p.p.
12 miesięcy1,37%1,35%-0,02 p.p.
Źródło: Comperia Analytics

Najbardziej zmalały potencjalne zyski osób, które chcą zdeponować środki na 12 miesięcy (niezależnie od kwoty) lub 1-2 miesiące przy kwotach od 50 000 zł. Wśród analizowanych wariantów lokacyjnych jedynie poziom gwarantowanych odsetek na lokatach 3-miesięcznych w przypadku depozytów wysokokwotowych pozostał bez zmian. Nie zmienia to jednak faktu, że lokaty długoterminowe wciąż opłacają się najbardziej. Oczywiście, nie licząc promocyjnych lokat krótkoterminowych dla nowych klientów, czy na nowe środki, które oferują zysk rzędu nawet 4% w skali roku.

Renata Grochowska