Średnie oprocentowanie lokat: sierpień 2017

2017-08-18 11:44:55

W stosunku do sytuacji rynkowej z lipca średnie oprocentowanie lokat bankowych w sierpniu wzrosło. Niestety zmiana wyniosła jedynie 0,04 p.p., co oznacza, że średnio na lokacie zyskać można 1,15% w skali roku.

Lokaty stanowią zaciszną przystań dla wszystkich oszczędzających, którzy chcą obronić swój kapitał przed inflacją, ale nie za cenę zbędnego ryzyka. Niestety na bezpiecznym oszczędzaniu w bankach wiele zarobić się nie da. Choć wciąż możemy natknąć się na promocyjne oferty, które pozwolą nam zyskać nawet 4% w skali roku, to średnie oprocentowanie depozytów - niezależnie od okresu deponowania środków czy wysokości wpłat - od wielu miesięcy pozostaje na najniższych poziomach w historii.

Sytuacja dotycząca utrzymywania niskich stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej cieszy kredytobiorców (którzy mogą płacić niższe raty pożyczek), ale ciąży deponentom. Ci drudzy systematycznie odwracają się od mało opłacalnych lokat, coraz chętniej skłaniając się ku innym - również uznawanym za względnie bezpieczne - formom pomnażania kapitału, takim jak chociażby inwestowanie w nieruchomości na sprzedaż czy wynajem lub zakup obligacji. Dowodem stopniowego odwrotu od popularnych form oszczędzania w bankach są najnowsze dane z rynku bankowego, zgodnie z którymi od początku bieżącego roku wartość depozytów terminowych w bankach spadła o ponad 16 mld zł.

Dobrą informacją dla oszczędzających jest fakt, że w ciągu minionego miesiąca średnie oprocentowanie depozytów wzrosło. Niestety tylko nieznacznie. Poniżej podajemy zmiany tego wskaźnika w zależności od wysokości wkładów pieniężnych i okresu trwania umów.

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 5 tys. zł
okreslipiec 2017sierpień 2017zmiana
1 miesiąc0,82%0,86%+0,04 p.p.
2 miesiące1,06%1,08%+0,02 p.p.
3 miesiące1,30%1,32%+0,02 p.p.
6 miesiące1,17%1,26%+0,09 p.p.
12 miesięcy1,33%1,38%+0,05 p.p.
Źródło: Comperia Analytics

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 10 tys. zł
okreslipiec 2017sierpień 2017zmiana
1 miesiąc0,83%0,87%+0,04 p.p.
2 miesiące1,09%1,11%+0,02 p.p.
3 miesiące1,31%1,33%+0,02 p.p.
6 miesiące1,18%1,26%+0,08 p.p.
12 miesięcy1,32%1,38%+0,06 p.p.
Źródło: Comperia Analytics

 

Średnie oprocentowanie lokat bankowych
kwota: 50 tys. zł
okreslipiec 2017sierpień 2017zmiana
1 miesiąc0,73%0,77%+0,04 p.p.
2 miesiące0,86%0,89%+0,03 p.p.
3 miesiące1,17%1,19%+0,02 p.p.
6 miesiące1,17%1,22%+0,05 p.p.
12 miesięcy1,30%1,37%+0,07 p.p.
Źródło: Comperia Analytics

Największą różnicę w średnim oprocentowaniu lokat odnotowaliśmy w przypadku 6-miesięcznych lokat zakładanych na kwotę 5 tys. zł. Wzrost zysków osiągnął 0,9 p.p. w skali roku w porównaniu do wyniku z poprzedniego miesiąca (średnia w sierpniu wyniosła 1,26%, podczas gdy w lipcu było to 1,17% rocznie). Tylko o 0,1 p.p. słabszy wynik obserwujemy w przypadku wzrostu rentowności lokat półrocznych przy wyższych kwotach (10 tys. zł): zmiana z 1,18% na 1,26%. Różnice w proponowanym przez banki oprocentowaniu lokat 6-miesięcznych słabną przy wyższych kwotach: dla depozytów o wartości 50 tys. zł będzie to już tylko wzrost o 0,5 p.p. (zmiana z 1,17% na 1,22%).

Marzena Kazbieruk