Sprawdź swoje punkty karne w Profilu Zaufanym

2017-04-28 11:32:00

Od 24 kwietnia osoby, które chcą sprawdzić stan posiadanych punktów karnych, mogą to zrobić poprzez Profil Zaufany. Bezpłatnie. Profil Zaufany założyć można przez bankowość elektroniczną wybranych banków, m.in. PKO BP.

W przypadku PKO Banku Polskiego Profil Zaufany założymy po przejściu w panelu klienta bankowości elektronicznej do zakładki e-Urząd. Następnie należy wybrać opcję "Załóż Profil Zaufany" i potwierdzić operację poprzez wpisanie kodu autoryzacyjnego. Informacja o założeniu profilu zostanie wysłana na adres e-mail wcześniej podany w formularzu. Gdy Profil Zaufany zostanie już założony, zalogować się do niego można poprzez stronę obywatel.gov.pl.

Sprawy urzędowe załatwisz we własnym domu

Dzięki Profilowi Zaufanemu zyskujesz możliwość korzystania przez Internet z takich funkcji jak:

  • składanie i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych w urzędzie skarbowym i ZUS-ie
  • zgłoszenie kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu osobistego w serwisie ePUAP (w serwisie obywatel.gov.pl można również sprawdzić, czy dokument został unieważniony)
  • przesłanie wniosku o wydanie EKUZ (Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego) - dokumentu, który uprawnia do korzystania z opieki medycznej na terenie krajóœ członkowskich EU oraz EFTA
  • wnioskowanie o zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej
  • zawiadomienie o sprzedaży zarejestrowanego samochodu (w serwisie ePUAP)
  • uzyskać pełny lub skrócony odpis aktu urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego lub zgonu w serwisie ePUAP
  • zgłoszenie do Urzędu Pracy w serwisie praca.gov.pl
  • uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z KRK

Jak sprawdzić stan punktów karnych na obywatel.gov.pl?

1. Wejdź na stronę obywatel.gov.pl, przejdź do zakładki "Kierowcy i pojazdy" i wybierz opcję "Sprawdź punkty karne".

2. System automatycznie umożliwi Ci zalogowanie się do Profilu Zaufanego przez bankowość elektroniczną iPKO lub Inteligo.

3. Stan punktów karnych poznasz zostanie wyświetlony po automatycznym przejściu do serwisu obywatel.gov.pl.

W bazie dostępne są dane tylko tych osób, które posiadają punkty karne. Jeśli do tej pory żadnych nie otrzymałeś, przekroczyłeś ich limit lub odebrano Ci prawo jazdy, nie znajdziesz swoich danych w rejestrze.

Tomasz Słupczyński