Dlaczego warto wybrać leasing operacyjny?

2017-03-28 08:26:31

Dlaczego tak wielu przedsiębiorców wybiera leasing operacyjny? Jest on najprostszym rodzajem leasingu, który dzięki stałym ratom pozwala na sprawniejsze zarządzanie wydatkami firmy, pozwalając przy tym na efektywniejsze wykorzystanie odliczeń podatkowych (VAT i podatku dochodowego).

Leasing operacyjny jest rodzajem umowy leasingowej, na mocy której leasingodawca przekazuje klientowi (leasingobiorcy) w użytkowanie określony przedmiot (np. samochód) na wyznaczony czas w zamian za ustaloną opłatę, pobieraną w ramach rat leasingowych. Co istotne, czas trwania umowy jest zazwyczaj krótszy niż okres pełnej amortyzacji pojazdu (jednak nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji lub 5 lat w przypadku nieruchomości).

Leasing operacyjny ma dla przedsiębiorców przede wszystkim tę zaletę, że umożliwia płatność podatku VAT w ratach - według harmonogramu rat leasingowych. Jest to szczególnie istotna informacja dla osób, które zamierzają użytkować leasingowane auto w "sposób mieszany", wykorzystując je zarówno dla celów firmowych, jak i prywatnych. Wówczas podatek może zostać odliczony jedynie w 50%. Ta pozostała, nieodliczona część podatku jest uznawana za koszt podatkowy w leasingu operacyjnym.

W leasingu operacyjnym przedmiot umowy jest składnikiem majątkowym właściciela firmy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. Raty tymczasem (włącznie z opłatą wstępną) są kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy. W każdej racie leasingowej jest zawarty podatek VAT (ponieważ leasing traktowany jest jako usługa). Po zakończeniu trwania umowy, leasingobiorca może wykupić użytkowany w leasingu pojazd.

Jeśli zamierzamy leasingować auto o wartości przekraczającej 20 000 euro, to właśnie leasing operacyjny będzie stanowić korzystniejsze rozwiązanie od leasingu finansowego. Umożliwi bowiem wliczenie w koszty pełnej wartości netto auta (przy odpowiednim rozłożeniu rat). Ma to związek z art. 23 ust. 1 pkt Ustawy o PIT, która wprowadziła limit związany z odpisami amortyzacyjnymi, które mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu.

Ilona Maciejuk