Jak odroczyć termin spłaty chwilówki?

2017-02-13 14:34:28

Zaciągnąłeś chwilówkę, zbliża się termin spłaty, a Ty nadal nie masz pieniędzy dla pożyczkodawcy? Nie musisz się przejmować - większość pożyczkodawców umożliwia skonsolidowanie długu w ramach kolejnej umowy. Pamiętaj jednak, że to kosztuje!

Pamiętaj, że odroczyć spłatę zadłużenia zwykle możesz tylko wtedy, gdy zgłosisz się z takim wnioskiem odpowiednio wcześnie. Gdy zrobisz to w dniu płatności raty lub po tym terminie, najprawdopodobniej spotkasz się z decyzją odmowną. Jeżeli przewidujesz, że nie zdążysz zgromadzić pieniędzy dla wierzyciela, skontaktuj się z nim, zanim będzie za późno.

Pożyczając na krótki termin, pożyczkodawcy są świadomi, że wiele osób nie będzie w stanie spłacić swojego długu w wyznaczonym czasie. Właśnie dlatego większość z nich ma w ofercie rozwiązanie, które pozwoli odroczyć termin spłaty chwilówki o kolejny okres. Mowa o prolongacie terminu spłaty, o którą można wnioskować podczas rozmowy z konsultantem pożyczkodawcy na infolinii lub składając wniosek przez Internet. W praktyce odbywa się to albo za pomocą aneksu do poprzedniej umowy albo zwykłego zaciągnięcia kolejnej pożyczki, która zostałaby przeznaczona na spłatę poprzedniej. To tak zwane "rolowanie" długu, które do niedawna było całkiem dochodową usługą.

Obecnie - w związku z wejściem w życie ustawy zwanej potocznie antylichwiarską, proceder ten został prawnie ukrócony (w zakresie całkowitych kosztów, które mogą pobrać pożyczkodawcy). Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami oprocentowanie kredytów i pożyczek nie może przekraczać dwukrotności stopy referencyjnej NBP, powiększonej o 3,5 punktu procentowego. Największe zmiany dotyczyły jednak limitu łącznych kosztów pozaodsetkowych, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie mogą przekraczać 25% kwoty kredytu + 30% kwoty kredytu za każdy rok trwania umowy. Dodatkowo całkowita suma kosztów nie może być wyższa nić wartość pożyczonej przez klienta kwoty.

W związku z przygotowywaniem kolejnego projektu ustawy antylichwiarskiej, który jeszcze bardziej ograniczy koszty pożyczek, możliwość odraczania spłaty chwilówek najprawdopodobniej będzie wycofywana z ofert kolejnych pożyczkodawców ze względu na jej przyszłą nieopłacalność.

Marzena Kazbieruk