Zmieniłaś nazwisko? Zobacz, co z umową kredytową

2016-10-13 09:24:28

Przejęcie nazwiska świeżo poślubionego małżonka jest piękną tradycją... która jednak potrafi sprawić wiele problemów kobiecie. Zwłaszcza w banku. Zobacz, co stanie się z Twoją umową kredytową po zmianie nazwiska i dowiedz się, jak dopełnić obowiązki informacyjne względem banku.

Dowód kobiety, która zdecydowała się na zmianę nazwiska po ślubie, traci ważność po 3 miesiącach od podpisania aktu zawarcia związku małżeńskiego. W tym czasie należy złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości. Dokonać tego można bezpłatnie w dowolnym urzędzie gminy, a nawet on-line (o ile dysponujemy podpisem elektronicznym).

Nie zwlekaj z powiadomieniem banku

Zmiana dowodu, adresu zamieszkania, stanu cywilnego, a w tym nazwiska wymaga poinformowania o tym fakcie banku. To obowiązek nakładany na każdego klienta w każdej umowie o produkt bankowy. Ile mamy na to czasu? Nie ma przyjętego okresu, który obowiązywałby wszystkich klientów bankowych. O ile umowa z bankiem czy tez jego regulamin nie stanowi inaczej, przyjmuje się, że należy dokonać tego po prostu niezwłocznie - najlepiej w czasie do 14 dni od zmiany.

W oddziale lub pocztą

Kobieta, która zmieniła nazwisko po ślubie, powinna udać się do banku z nowym dokumentem tożsamości. Warto posiadać przy sobie także poprzedni, nieważny już dowód oraz akt zawarcia związku małżeńskiego, choć zwykle wystarczy jedynie nowy dowód i wypełnione oświadczenie o zmianie danych osobowych. W większości banków nie trzeba fatygować się do oddziału - sprawę można załatwić korespondencyjnie: przesyłając oświadczenie o zmianie danych pocztą, choć nie obędzie się bez poświadczenia notarialnego. FOrmularze zmiany danych osobowych znajdują się w dokumentach do pobrania na stronach internetowych poszczególnych banków.

 

 

Ilona Maciejuk