Kilometrówka 2016 - wysokości stawek

2016-02-29 12:33:18

Pracownicy nieposiadający do dyspozycji samochodów służbowych mogą w pracy korzystać z własnych pojazdów. Za wydatki poniesione na dojazdy rozliczają się wówczas z pracodawcą w ramach kilometrówki. Dowiedz się, ile wynoszą stawki za 1 km w 2016 roku.

Wykorzystywanie prywatnych pojazdów do celów firmowych jest często spotykaną sytuacją. Oczywiście posiadacz samochodu (pracownik) rozlicza się z firmą i otrzymuje odpowiednią rekompensatę pieniężną za wykorzystywanie prywatnego auta do celów służbowych.

Kilometrówka

Taka forma rozliczenia może wystąpić wtedy, gdy używany samochód nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych firmy. Kilometrówka to inaczej ewidencja przebiegu pojazdu. Dokument ten pełni funkcję podstawy pozwalającej na uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodu takich wydatków, jak opłaty za parkingi oraz paliwo. W ewidencji należy zawrzeć następujące informacje:

  • numer rejestracyjny pojazdu, pojemność silnika,
  • sygnatura zatrudniającego a także jego dane,
  • imię i nazwisko użytkującego pojazd,
  • dzień oraz cel wyjazdu, charakterystyka trasy,
  • liczba przejechanych kilometrów,
  • kwotę za kilometr przebiegu.

Kilometrówkę rozlicza się zarówno wtedy, gdy pojazd jest używane sporadycznie, jak i gdy korzysta się z niego ciągle. Do kosztów uzyskania przychodu wliczamy nie tylko kilometry przejechane po to, aby prowadzić działalność gospodarczą, ale również kilometry, które przebyliśmy w celu dotarcia do pracy. Te kwestie są szczegółowo opisane w przepisach prawnych, dlatego warto się z nimi dokładnie zapoznać. Aby móc skorzystać z kilometrówki, niezbędne jest posiadanie faktur VAT na zakup paliwa oraz koszty parkingu.

Aktualna stawka za 1km

W ramach kilometrówki możemy rozliczać samochody o nośności przekraczającej 3,5 ton, jak również takie jednoślady, takie jak motor czy motorower. Jeśli chodzi samochody o pojemności do 900 m3, to wysokość stawki za 1 km wynosi 0,5214 zł. Auta o wyższej pojemności mają stawkę na poziomie 0,8358 zł. Z kolei wcześniej wspomnianych jednośladów dotyczą stawki w wysokości 0,2302 (motor) i 0,1382 (motorower).

Wyliczanie limitu

Skoro mamy już stawkę za 1 km, to możemy przejść do wyliczenia limitu określającego kwotę kosztów, które będziemy mogli rozliczyć w firmie w danym czasie. W tym celu mnożymy liczbę przejechanych kilometrów (na podstawie prowadzonej ewidencji) przez określoną stawkę. Uzyskany wynik stanowi limit naszych rozliczeń obejmujących usługi serwisowe, części zamienne czy wydatki na paliwo.

Marzena Kazbieruk