Sprzedaż samochodu - czy umowa z Internetu wystarczy?

2015-05-19 12:44:00

Teoretycznie o sprzedaży lub kupnie auta wiemy wszystko. Przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży samochodu czyha na nas jednak wiele pułapek związanych z formalnościami. Czy umowa z Internetu wystarczy przy sprzedaży auta?

Pamiętajmy, że umowa kupna-sprzedaży pojazdu powinna być sporządzona w formie pisemnej, w przynajmniej dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Umowa potrzebna od zaraz!

W sytuacji, gdy sprzedajemy auto, rzadko ktokolwiek z nas posiada przy sobie wydruk umowy kupna-sprzedaży. Dopiero w momencie dopinania transakcji na ostatni guzik zastanawiamy się, skąd wziąć taki formularz. Najprostsze rozwiązanie to wyszukanie takiego dokumentu w Internecie i wydrukowanie go na drukarce. Jednak zapominamy o tym, że w prawidłowo skonstruowanej umowie powinno być coś więcej niż tylko podpis sprzedającego, kupującego, dane samochodu i jego cena.

W Sieci wzorów umowy kupna-sprzedaży auta jest bardzo dużo, niestety prawie wszystkie są niewystarczające. Jest tak dlatego, iż większość z nich nie zawiera wszystkich wymaganych elementów lub są po prostu błędnie skonstruowane.

Dane stron

Najważniejszym elementem każdej umowy kupna-sprzedaży jest poprawne określenie stron. W dokumencie muszą się znaleźć wszelkie niezbędne informacje, w przeciwnym razie cała umowa będzie nieważna. W przypadku, gdy umowa dotyczy osób fizycznych, w formularzu musimy zawrzeć następujące dane każdej ze strony umowy:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • PESEL,
 • numer dowodu osobistego (lub paszportu).

W sytuacji, gdy samochód ma kilku współwłaścicieli, na umowie muszą się znaleźć dane ich wszystkich. Wszyscy współwłaściciele muszą również podpisać się pod umową.

Dane samochodu

Drugim ważnym elementem umowy kupna-sprzedaży są dane przedmiotu umowy, czyli samochodu. W dokumencie powinniśmy określić następujące informacje dotyczące auta:

 • model,
 • rocznik,
 • przebieg,
 • numer nadwozia (VIN),
 • numer rejestracyjny.

Dodatkowo warto określić przedmioty sprzedawane wraz z pojazdem, np. dodatkowy komplet kluczyków, opon, wyposażenie czy wreszcie zestaw dokumentów, takich jak karta pojazdu.

Bardzo ważnym składnikiem umowy jest nie tylko wskazanie ceny, jaką zgodził się zapłacić kupujący, ale i określenie terminu, kiedy płatność ma nastąpić. Warto zaznaczyć, w jakiej formie będzie uiszczona płatność, tzn. czy do rąk sprzedawcy, czy na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Stan techniczny

Sprzedając używany samochód, należy liczyć się z tym, iż posiada on wady. Kupujący ma obowiązek dobrze obejrzeć auto przed podpisaniem umowy. Aby sprzedawca nie był odpowiedzialny za różnego rodzaju wady pojazdu, w umowie powinien znaleźć się zapis, że kupujący sprawdził stan pojazdu i oświadcza, że w chwili zawarcia umowy nie miał on żadnych wad lub, że akceptuje stan techniczny samochodu. 

Elementy nieobowiązkowe

Dodatkowymi nieobowiązkowymi elementami umowy sprzedaży pojazdu są:

 • gwarancja sprzedawcy,
 • kara umowna za nieterminową płatność rat lub niezapłacenie wymaganego wynagrodzenia za samochód,
 • prawo do odstąpienia od zawartej umowy w oznaczonym terminie, np. w ciągu 14 dni od zakupu auta.
Renata Grochowska