Wysokość podatku od darowizny samochodu w 2015 roku

2015-05-22 14:07:21

W momencie przekazania w formie darowizny osobie spokrewnionej samochodu, powinniśmy sporządzić umowę. Taki dokument może być spisany bez udziału notariusza, uprawomocni się w momencie przekazania pojazdu osobie obdarowanej. Ile zapłacimy podatku od takiej darowizny w 2015 roku?

Umowa darowizny powinna zawierać dane darczyńcy, czyli osoby, która oddaje samochód, a także dane obdarowanego:

  • imię, nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • PESEL,
  • numer dowodu osobistego lub paszportu.

Dodatkowo w dokumencie powinien być dokładnie określony darowany przedmiot:

  • marka pojazdu,
  • numer rejestracyjny,
  • model danego samochodu,
  • rocznik,
  • przebieg,
  • numer nadwozia VIN.

Koniecznie w takim dokumencie musimy określić wartość darowanego pojazdu. Jest to niezbędny element umowy ze względu na określenie wysokości podatku od darowizny, który będzie musiał zapłacić obdarowany. W przypadku, gdy zaniżymy wartość samochodu urząd skarbowy może zlecić jego wycenę. Jeśli biegły wykaże, że wartość darowanego auta różni się od tej podanej w umowie o więcej niż 33%, może obdarowanego obciążyć kosztami tej wyceny.

Kwota wolna od podatku

Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa wysokość tego podatku, a także kwoty wolne od podatku. Kwoty wolne od podatku w przypadku darowizny zależą od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym.

Grupa I – do której należą: małżonek, zstępni, czyli dzieci, wnuki itd., wstępni, czyli rodzice, dziadkowie itd., pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teście. Dla tej grupy kwota wolna od podatku to 9 637 zł

Wysokość nadwyżkiStawka podatku
Stawki podatku od darowizny dla I grupy podatkowej
od 9 637 zł do 10 278 zł3%
od 10 278 zł do 20 556 zł308,3 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
od 20 556 zł822,2 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

Grupa II – do niej należą: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Dla tej grupy kwota wolna od podatku to 7 276 zł.

Wysokość nadwyżkiStawka podatku
Stawki podatku od darowizny dla II grupy podatkowej
od 7 276 zł do 10 278 zł7%
od 10 278 zł do 20 556 zł719,5 zł i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
od 20 556 zł1644,5 zł i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Grupa III – do niej należą pozostali obdarowani, a kwota wolna od podatku wynosi 4 902 zł.

Wysokość nadwyżkiStawka podatku
Stawki podatku od darowizny dla III grupy podatkowej
od 4 902 zł do 10 278 zł12%
od 10 278 zł do 20 556 zł1233,4 zł i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

od 20 556 zł

2877,9 zł i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

W przypadku, gdy darowizna dotyczy najbliższej rodziny, można starać się o całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. W takiej sytuacji należy zgłosić taką sprawę do naczelnika urzędu skarbowego za pomocą formularza SD-Z2.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Po otrzymaniu pojazdu obdarowany jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Musi to zrobić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Po określeniu przez fiskusa wysokości podatku, obdarowany ma 14 dni na uregulowanie zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

Tomasz Słupczyński