Formalności przy zakupie samochodu z UK

2015-05-29 12:05:05

Prezentujemy formalności, jakie musimy spełnić przy sprowadzaniu do Polski samochodu kupionego w UK.

Jeżeli planujemy sprowadzić samochód z Anglii, powinniśmy poznać procedurę, przez którą będziemy musieli przebrnąć, aby móc zarejestrować auto w naszym kraju.

Logbook

Po pierwsze, kupując samochód w UK, musimy wypełnić część dokumentu logbook lub V5C, który jest angielskim odpowiednikiem naszego dowodu rejestracyjnego. Jest to dokument przeznaczony dla nabywcy. Po uzupełnieniu formularza powinien on zostać odesłany do angielskiego urzędu zajmującego się rejestracją samochodów.

Przekazanie dowodu rejestracyjnego

Nowy dowód rejestracyjny, z nowymi danymi, zostaje wysłany zwykłym listem pocztowym pod podany wcześniej adres. Co ciekawe, nie jest wymagane żadne potwierdzenie odbioru. Oczywiście można poprosić sprzedającego pojazd o przekazanie dowodu rejestracyjnego bezpośrednio do naszych rąk, zaznaczając, że samochód będzie rejestrowany w Polsce.

W tym przypadku pomija się pośrednictwo urzędu zajmującego się rejestracją pojazdów. Należy jednak pamiętać, że umowa kupna-sprzedaży musi być sporządzona w dwóch językach: angielskim i polskim.

Wyrejestrowanie auta w UK

Kolejnym krokiem jest wyrejestrowanie samochodu w Anglii. W tym celu trzeba wypełnić jedenastą rubrykę w logbooku, a następnie wysłać ten formularz na podany na odwrocie adres.

Jak sprowadzić samochód z UK?

Samo auto możemy w dwojaki sposób sprowadzić z Anglii do Polski.

  1. Na kołach, czyli jadąc nim. W tym wypadku samochód powinien posiadać komplet dokumentów  uprawniających do poruszania się po angielskich drogach oraz musi być wykupione ubezpieczenie dla kierowcy. Warto pamiętać, że w Anglii ubezpieczony jest kierowca, a nie pojazd, którym ten się porusza.
  2. Samochód możemy również sprowadzić poprzez firmę transportową. Jest to metoda mniej czasochłonna i nie wymagającą  zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Zakup ubezpieczenia OC

W przypadku, kiedy samochód został już sprowadzony na teren Polski, musimy pamiętać, że aby mógł się poruszać po polskich drogach, musi mieć wykupione ubezpieczenie OC. Niestety niezwykle trudno jest tanio ubezpieczyć samochód z kierownicą po prawej stronie. Dlatego też lepiej to zrobić, dopiero po przełożeniu kierownicy na lewą stronę.

Podatek akcyzowy

Kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać, jest wizyta w urzędzie celnym i opłacenie podatku akcyzowego. Na dopełnienie tego obowiązku mamy trzydzieści dni od chwili zadeklarowania sprowadzenia samochodu zza granicy. Powinno to nastąpić najpóźniej w czternastym dniu od przekroczenia przez samochód granicy.

W Polsce obowiązują dwie stawki podatku akcyzowego, zależne od pojemności silnika pojazdu. I tak dla samochodu z silnikiem do 2 tysięcy cm3 wynosi on 3,1%, a dla auta o pojemności powyżej 2 tysięcy cm3 – 18,6% ceny auta zawartej w umowie kupna-sprzedaży pojazdu.

VAT-24

Pamiętajmy również, że musimy udać się do US, gdzie wypełniamy druk VAT–24, który zwalnia nas z opłacenia podatku od towaru i usług z tytułu sprowadzenia samochodu z innego państwa. Po tygodniu odbieramy dokument.

Opłaty w urzędzie komunikacji

Ostatnim krokiem jest udanie się do urzędu komunikacji, gdzie przedstawiamy OC sprowadzonego samochodu i uiszczamy ostatnie już opłaty:

  • ekologiczną – 500 złotych,
  • na rzecz miasta – 170 złotych,
  • za wydanie nowych tablic rejestracyjnych – 270 złotych.
Tomasz Słupczyński