Zasady organizowania stażu w firmie

2015-04-10 10:46:13

Firma stale się rozwija i brakuje rąk do pracy? Może to świetny moment na zatrudnienie stażysty. Dowiedz się, jak wygląda procedura zorganizowania stażu w firmie.

Zarówno stażysta, jak i pracodawca mogą skorzystać na współpracy, jeśli zostanie ona zorganizowana mądrze. Ten pierwszy ma szansę poznać specyfikę pracy w danej branży, drugi zyskuje dodatkowe ręce do pracy, a w perspektywie - szansę na zatrudnienie na dłużej wyszkolonego pracownika.

Czym jest staż?

Stażem nazywamy zarówno płatną, jak i bezpłatną formę przyuczenia do zawodu. Wyróżniamy kilka rodzajów stażu, m.in. studencki i absolwencki. Pracodawcy stażem nazywają czasami także okres próbny, który nie może trwać dłużnej niż rok.

We współpracy z UP

Zorganizowanie stażu może się okazać skomplikowane, dlatego najlepiej zrobić to we współpracy urzędem pracy. Niesie to wiele korzyści dla pracodawcy. Urząd zobowiązany jest wypłacać bezrobotnemu za staż pensje w wysokości 120 procent kwoty zasiłku, ponadto opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatkowo na wniosek PUP-u przeprowadzane są badania lekarskie czy psychologiczne, które stwierdzają zdolność bezrobotnego do odbywania stażu.

Kto może wnioskować?

O stażystę z PUP-u ubiegać się może w zasadzie każdy przedsiębiorca. Istotne jest, aby osoba ubiegająca się o skierowanie stażysty nie zalegała z wypłatą wynagrodzeń oraz zapłatą składek do ZUS, NFZ, na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak to zrobić?

Chcąc zatrudnić stażystę, należy złożyć wniosek do starosty, który zawierał będzie:

  • dane pracodawcy,
  • imię i nazwisko, wykształcenie oraz stanowisko opiekuna stażysty,
  • okres, na jaki chcielibyśmy zatrudnić stażystę,
  • liczbę miejsc stażowych, jaką możemy zaproponować.

Do wniosku dołączmy także opis przewidywanych zadań wykonywanych podczas stażu, a także nasze wymagania dotyczące poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji potencjalnego stażysty. Odpowiedź o przyznaniu stażysty powinniśmy otrzymać w ciągu miesiąca. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, konieczne stanie się zawarcie umowy, która zawierać powinna:

  • dane bezrobotnego odbywającego staż,
  • dane opiekuna stażysty,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
  • zobowiązanie pracodawcy do tego, aby staż był należycie przeprowadzony, zgodnie z uprzednio przyjętym programem.

Pamiętajmy, że zatrudnianie stażysty to nie tylko przywilej, ale również obowiązek. Pracodawca powinien zapewnić stażystom realizację stażu zgodnie z ustalonym programem, wszelkie szkolenia, a jeśli to konieczne - odzież i obuwie robocze.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam