Akcje a obligacje - co je różni?

2015-04-10 19:10:32

Akcje i obligacje umieszczone są na dwóch krańcach listy sposobów pozwalających na pomnażanie majątku. Różni je wiele - przede wszystkim skala potencjalnego zarobku i ryzyko, jakie podejmuje inwestor decydujący się na zakup wybranych papierów wartościowych.

Zanim dokładnie przyjrzymy się akcjom i obligacjom, warto podkreślić, że wszystkie one są papierami wartościowymi. Te mogą przyjmować zarówno formę papierową, jak i być po prostu zapisem w systemie informatycznym rachunku maklerskiego.

Akcje

Udziały w spółkach giełdowych wyrażane są właśnie w formie akcji notowanych na giełdach papierów wartościowych (np. GPW). Posiadanie akcji danej firmy daje również prawo do korzystania z zysku tej spółki (dywidendy), jak również pozwala na udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Warto wiedzieć, że akcje dzielą się na wystawione na okaziciela oraz imienne. W tym ostatnim przypadku dane osobowe akcjonariusza widnieją w rejestrze papierów wartościowych. Ich sprzedaż wiąże się z dodatkowymi formalnościami. Przede wszystkim należy je fizycznie przekazać, a do tego sporządzić pisemną umowę sprzedaży. Akcje na okaziciela nie wiążą się z zapisem danych konkretnego akcjonariusza. Ich zbycie odbywa się w formie wręczenia nowemu właścicielowi. Zanim to jednak nastąpi, kupiec musi dokonać pełnej wpłaty należności z tytułu zakupu. W przeciwnym przypadku nowy właściciel otrzymuje tylko imienne świadectwo do czasu uregulowania całej płatności.

Przywołany podział akcji nie jest jedynym, ponieważ mogą one również różnić się prawami, np. do posiadania określonej liczby głosów (akcje uprzywilejowane) lub dotyczyć kwestii związanych z dywidendą (np. uprawnienie do większego zysku).

Obligacje

Obligacje to dowód na zaciągnięcie przez emitenta długu u nabywcy tych papierów. W ich przypadku nie ma dywidendy, ale emitent wypłaca oprocentowanie, gdy nadchodzi termin wykupu. Zasada jest najczęściej taka, że im wyższe zaufanie do emitenta, tym niższe oprocentowanie. Najczęściej emitentem obligacji jest Skarb Państwa (najbardziej zaufane), ale czasami również władze lokalne. Istnieją również obligacje korporacyjne, które emitują przedsiębiorstwa.

W przypadku obligacji możemy mieć do czynienia z ceną nominalną lub emisyjną. Ta pierwsza jest wartością, po jakiej emitent odkupi swoje obligacje po określonym czasie. Cena emisyjna określa za to wartość, za jaką inwestor może nabyć dane obligacje. Należy pamiętać, że obligacje nie wiążą się z żadnymi uprawnieniami posiadacza papierów względem emitenta (nie ma np. współwłasności).

Ilona Maciejuk