Co robić, gdy przychodzi list od windykatora?

2015-03-31 13:12:04

Popadliśmy w długi, a naszą sprawą zajęli się windykatorzy? Kontakt z windykatorem z całą pewnością nie należy do przyjemności. Jeśli jednak już okaże się, że do tego dojdzie, nie chowajmy głowy w piasek, ale starajmy się porozumieć i znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Możliwe, że pismo w sprawie zaległości względem banku czy kontrahenta otrzymamy od firmy, z którą nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Nic w tym dziwnego, bo nasze długi mogą zostać sprzedane firmie windykacyjnej. Zgoda konsumenta na przeniesienie wierzytelności nie jest potrzebna. Prawo to reguluje Kodeks cywilny. Wystarczy, że dłużnik zostanie o tym powiadomiony przez zbywcę. Bez zgody konsumenta wierzyciel może też przekazać jego dane osobowe nabywcy wierzytelności.

Przeanalizujmy pismo

W pierwszej kolejności przeanalizujemy dokładnie pismo, które otrzymaliśmy. Sprawdźmy, czy zgadzają się wszystkie dane. Czy prawidłowa jest wysokość zadłużenia, jeśli mamy jakieś wątpliwości poprośmy o podanie dokładnych danych, na podstawie jakiej umowy powstało zadłużenie i na jaką wysokość opiewa.

Zawartość wezwania

W informacji, jaką otrzymaliśmy od windykatora, powinny znajdować się podstawowe dane o dochodzonym roszczeniu oraz informacje, od kogo firma przejęła wierzytelność. Warto także kontaktować się, pomimo odsprzedaży długu, z firmą, która była naszym pierwotnym kontrahentem. Powinna nam udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania, wyjaśnić wątpliwości dotyczące zadłużenia.

Warto również upewnić się, czy dług nie uległ przedawnieniu. Terminy przedawnienia roszczeń uzależnione są od rodzaju umowy, jaką zawarliśmy. Zwykle roszczenia związane z działalnością gospodarczą przedawniają się po upływie trzech lat.

Czego się spodziewać?

Warto zapoznać się z zasadami, w ramach których powinni działać windykatorzy. Zaznaczmy, że firma windykacyjna nie może zająć przedmiotów majątkowych dłużnika. Windykatorzy powinni wystąpić o zabezpieczenie roszczeń do sądu, a gdy uzyskają już prawomocny wyrok sądowy z klauzulą wykonalności, to zabezpieczenia na majątku dłużnika może dokonać komornik. Windykator może nas poprosić o ujawnienie majątku, nie może jednak na nas wymóc tego ujawnienia.

Czynności, które może wykonywać windykator, ograniczają się do skierowania odpowiedniego wniosku do sądu. W granicach prawa mieszczą się próby kontaktu osobistego z dłużnikiem, rozmowy telefoniczne, wizyty w miejscu zamieszkania konsumenta. Windykator nie może jednak wprowadzać konsumentów w błąd nieprawdziwymi informacjami czy grozić zastosowaniem wobec konsumenta przymusu fizycznego lub psychicznego.

Żaneta Pilarska