Szybka pożyczka bez zdolności kredytowej - jak ją uzyskać?

2015-03-31 14:40:30

Czasami nawet niewielka kwota gotówki może być wybawieniem w trudnej sytuacji finansowej. Gdzie szukać pomocy, jeśli z powodu braku zdolności kredytowej banki odmawiają nam współpracy?

Brak zdolności kredytowej zamyka przed wnioskodawcą drogę po kredyt bankowy i nie ma sposobu, aby przeskoczyć tę barierę.

Zapomnijmy o bankach

Instytucje bankowe podlegają odpowiednim przepisom i są kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, której zalecenia i rekomendacje nie dają możliwości udzielania kredytów klientom nieposiadającym odpowiedniej zdolności do ich spłaty. Jest to rozwiązanie korzystne dla banków, gdyż niweluje ryzyko niewypłacalności kredytobiorców i przechodzenia przez długotrwałe i kosztowne procedury windykacyjne, ale też dla klientów, którzy mogą uniknąć potencjalnych problemów ze spłatą zobowiązania kredytowego. Jeśli jednak bardzo zależy nam na pożyczeniu pewnej kwoty pieniędzy, na rynku znajdziemy odpowiednie produkty.

Tylko pożyczki pozabankowe

Najpopularniejszym rozwiązaniem dla osób z niską zdolnością kredytową lub z jej całkowitym brakiem są pozabankowe firmy pożyczkowe, ale nie wszystkie. Spora część z nich rzetelnie bada zdolność kredytową klienta (np. telefoniczne potwierdza u pracodawcy wnioskodawcy fakt zatrudnienia), mimo że pożycza tylko na oświadczenie. Istnieją jednak firmy, które nie przykładają większej wagi do właściwej oceny ryzyka kredytowej. Zawsze jednak będziemy proszeni o złożenia oświadczenia, w którym będziemy zobowiązani przedstawić źródło i wysokość naszych dochodów.

Uważać należy na naciągaczy i oszustów, którzy deklarują chęć pożyczenia nawet osobom w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne. Firmy te mogą np. wymagać od klienta uiszczenia opłat jeszcze przed złożeniem wniosku o pożyczkę lub żądać ustanowienia wysokich zabezpieczeń spłaty długu, którego koszt jest wywindowany. O ile korzystanie z ich usług oznacza duże prawdopodobieństwo przyszłych problemów, o tyle popularne firmy pożyczkowe są legalnie działającymi podmiotami, z których korzystanie może być pomocne, pod warunkiem że będzie rozsądne.

Niskokwotowe chwilówki...

Większość firm pożyczkowych oferuje tzw. mikropożyczki, a więc tylko niewielkie, kilkuset złotowe wsparcie finansowe. W wielu przypadkach maksymalna kwota pożyczki ulega powiększeniu wraz z każdym kolejnym skorzystaniem z oferty i terminowym wywiązaniem się z umowy. Po kilku spłaconych pożyczkach w jednej firmie możemy liczyć nawet na kilka tysięcy złotych kolejnego kredytu. Przy takich kwotach często pożyczkodawcy pobłażliwie traktują kwestię badania zdolności kredytowej klienta. Zwykle ograniczają się do sprawdzenia, czy jego nazwisko nie widnieje na czarnej liście dłużników.

...ich zalety...

Warto jednak pamiętać o wadach i zaletach chwilówek. Pożyczki pozabankowe często nie wymagają posiadania wysokiej zdolności kredytowej, a dodatkowo są udzielane niezwykle szybko. Nawet po kilku minutach od złożenia wniosku, środki mogą znaleźć się na naszym koncie. Jeśli korzystamy ze sprawdzonych firm, możemy też liczyć na jawność wszystkich opłat, które będą wykazane w formularzu informacyjnym o kredycie konsumenckim. Na dwóch stronach będą wymienione koszty zobowiązania, jakie będziemy musieli ponieść na rzecz pożyczkodawcy. Jeśli zapoznamy się z tym krótkim dokumentem, upewnimy się co do ceny pożyczki i unikniemy przykrych niespodzianek już podczas jej spłaty.

..i wady

Pożyczki pozabankowe są mimo wszystko drogie, a ich koszt przejawia się głównie w wysokich opłatach, np. prowizji, które zastępują niski zysk z odsetek. Dodatkowo musimy liczyć się z tym, że są udzielane na krótki okres, nawet tylko 30-dniowy, a to może stanowić trudność w spłacie np. 3 tysięcy zł. Każde przedłużenie terminu spłaty generuje dodatkowe koszty, a niewywiązanie się z umowy - opłaty karne. Warto więc rozsądnie korzystać z tego typu produktów.  

Renata Grochowska