Ustawa antylichwiarska ochroni korzystających z usług firm pożyczkowych?

2015-03-19 09:35:11

Niedawno Ministerstwo Finansów skończyło konsultacje w sprawie projektu tzw. nowej ustawy antylichwiarskiej. Co się zmieni i czy wpłynie to na poprawę sytuacji osób korzystających z usług firm pożyczkowych?

Nowa ustawa ma w założeniu chronić i zabezpieczać prawa konsumentów, którzy korzystają z usług firm pożyczkowych. Przepisy dotyczą też przedsiębiorców, zwłaszcza tych z segmentu małych i mikro firm, którzy często nie mogą liczyć na kredyty bankowe. Oni również będą mogli zmniejszyć koszty pożyczania środków.

Na czym polegały będą zmiany?

Plany regulacji rynku pożyczkowego popiera Krajowa Izba Gospodarcza. Główna zmiana ma polegać na wprowadzeniu maksymalnego limitu kosztów pozaodsetkowych kredytu. Górny pułap ma wynieść 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i dodatkowo 30 proc. w skali roku. Nie może przekroczyć 100 proc. przez cały okres kredytowania. Jasno wynika z tego, że nie będzie już możliwości wprowadzania praktycznie nieograniczonych prowizji czy opłat.

Ustalono ponadto wymogi dopuszczające do działalności tylko instytucje pożyczkowe zorganizowane w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym na poziomie minimum 200 000 zł.

Brak możliwości obchodzenia przepisów

Niemożliwe do zrealizowania mają być także próby obchodzenia projektowanych przepisów poprzez zawieranie kilku umów pożyczki na krótki okres. Według projektu, w sytuacji gdy pożyczkodawca udzieli danemu konsumentowi kolejnych kredytów w okresie 120 dni od daty wypłaty tego pierwszego, całkowitą kwotą kredytu jest właśnie całkowita kwota pierwszej należności. Wówczas całkowitym kosztem kredytu, z wyłączeniem odsetek, jest suma całkowitych kosztów wszystkich kredytów udzielonych w tym okresie.

Skutki zmian

Zmiany mają zapobiegać wpędzaniu klientów w pętle zadłużeń. Pojawiają się obawy i opinie, że pożyczki i kredyty będą trudniej dostępne. Twierdzi się również, że może wzrosnąć pożyczkowa szara strefa. Ogólnie jednak panuje przekonanie, iż zmiany prawne nie powinny jednak wpłynąć negatywnie na rynek kredytów konsumenckich. Mają za to pomagać przede wszystkim małym i nowym na rynku firmom, które często korzystają z tego rodzaju finansowania.

Pożyczanie stanie się tańsze i bezpieczniejsze. Wprowadzane zmiany mają przede wszystkim podnieść standardy bezpieczeństwa na rynku pożyczek. Złagodzona powinna zostać agresywna strategia rynkowa zdobywania klienta,

Żaneta Pilarska