Fundusze inwestycyjne - lepsze od lokat?

2015-03-30 16:13:06

Fundusze inwestycyjne mogą być dobrym rozwiązaniem dla drobnych inwestorów, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy, by samodzielnie działać na giełdzie papierów wartościowych. Czy jednak takie fundusze są lepsze od lokat?

Na rynku inwestycyjnym funkcjonuje wiele różnych rodzajów funduszy, co pozwala wybrać odpowiedni do naszych potrzeb i do poziomu ryzyka, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować.

Bezpieczne inwestowanie

Jeśli zależy nam przede wszystkim na bezpiecznym inwestowaniu pieniędzy, warto zwrócić uwagę na fundusze, które koncentrują się na inwestycjach w bezpieczne papiery, takie jak bony skarbowe. W ich przypadku ryzyko jest w zasadzie minimalne. Można wybrać fundusze gotówkowe, gdzie termin wykupu papierów dłużnych jest dość długi lub na funduszach rynku pieniężnego.

Fundusze bezpieczne pozwalają zarobić więcej niż na lokacie bankowej, a przy okazji nie trzeba decydować się na ryzykowne decyzje inwestycyjne. To opcja dla ostrożnych ciułaczy.

Dla hazardzistów

Zupełnie innym rozwiązaniem są fundusze prowadzące agresywną formę inwestycji. W ich przypadku działania skupiają się na akcjach przedsiębiorstw i na kwitach depozytowych. To propozycja dla tych osób, które nie boją się ryzyka i nastawiają się na dużą stopę zwrotu z inwestycji, nawet za cenę możliwie dużej straty. Warto jednak trzymać udziały przez dłuższy czas, który pozwoli na odrobienie potencjalnych spadków.

Rozwiązania pośrednie

Na rynku inwestycyjnym można również znaleźć fundusze mieszane, które w mniejszym lub większym stopniu łączą dwa poprzednie rozwiązania. W opcji zrównoważonej część naszych pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup akcji, a reszta (a w zasadzie - większość) sfinansuje nabycie obligacji. Ryzyko takiego rozwiązania jest tym większe, im większy będzie udział akcji w inwestycji.

Jeśli wolimy bezpieczniejsze inwestowanie, możemy wybrać fundusze stabilnego wzrostu, gdzie co najmniej 70-80% kapitału jest przeznaczane na zakup obligacji. Oznacza to niższy zarobek, ale i niższe ryzyko. Osoby z większą wiedzą inwestycyjną mogą także zdecydować się na fundusze aktywnej alokacji.

Z ochroną czy bez?

Należy zauważyć, że spora część funkcjonujących w Polsce funduszy nie gwarantuje ochrony kapitału, ale za to umożliwiają osiągnięcie wyższych zysków niż na lokatach bankowych. Czasami jednak można znaleźć fundusze z częściową albo nawet z pełną ochroną kapitału. W przypadku tych ostatnich otrzymamy zwrot co najmniej zainwestowanej kwoty, jeśli nie uda się zarobić.

Emilia Kasińska