Formy zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego

2015-03-10 08:26:42

Decydując się na kredyt samochodowy, powinniśmy być świadomi, jakich zabezpieczeń może zażądać od nas bank. W przypadku większości z nich do momentu spłaty ostatniej raty kredytu nie będziemy wyłącznymi właścicielami pojazdu.

Kredyt samochodowy udzielany jest na konkretny cel, dlatego jego oprocentowanie jest zwykle atrakcyjniejsze niż w przypadku kredytu na dowolny cel. Wynika to z konieczności ustanowienia zabezpieczenia spłaty zadłużenia. Banki przewidują kilka rodzajów form zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego.

Cesja praw z polisy AC

Cesja praw z polisy AC jest najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytów samochodowych. W przypadku jej zastosowania ma miejsce przeniesieniem praw z ubezpieczenia AC na rzecz banku kredytującego, co oznacza, że jeśli auto zostanie skradzione lub uszkodzone, ubezpieczyciel przekazuje odszkodowanie do banku. Zaznaczmy, że w przypadku kredytów samochodowych banki zazwyczaj wymagają posiadania polisy AC. Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej obowiązuje przez cały okres trwania kredytu.

Częściowe przewłaszczenie

Częściowe przewłaszczenie jest zabezpieczeniem, w ramach którego własność pojazdu w części zostaje przeniesiona przez kredytobiorcę na bank. W takiej sytuacji bank jest współwłaścicielem auta do chwili spłaty kredytu.

Zastaw rejestrowy

Innym stosowanym zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy, polegający na zgłoszeniu pojazdu do rejestru zastawów prowadzonego przez sądy rejestrowe. W tym przypadku właściciel pojazdu może swobodnie dysponować samochodem, ale w przypadku sprzedaży auta musi uzyskać zgodę banku, wyrejestrować pojazd z rejestru zastawów, a później przerejestrować w wydziale komunikacji.

Depozyt karty pojazdu

W przypadku depozytu karty pojazdu karta ta jest deponowana w banku, przez co właściciel nie może sprzedać swobodnie pojazdu. Właściciel auta odzyskuje kartę w momencie spłaty kredytu.

Ze wszystkich wymienionych zabezpieczeń to cesja praw z polisy AC wykorzystywana jest przez banki najczęściej. Mimo że w większości przypadków z uwagi na zabezpieczenia nie jesteśmy jedynymi właścicielami auta, to warto się na kredyty celowe decydować, ponieważ banki w ich ramach oferują lepsze warunki i niższe oprocentowanie.

Żaneta Pilarska