Alior Bank ukarany przez UOKiK - za franki

2015-02-16 15:52:08

Od września zeszłego roku UOKiK prowadził postępowanie w sprawie działań Alior Banku, które, jak się okazało, mogły wprowadzać konsumentów w błąd i godzić w ich interesy. Kara za naruszenia wyniosła 3,3 miliony złotych.

Urząd Konkurencji i Konsumentów prowadził od września ubiegłego roku postępowanie przeciwko Alior Bankowi, który naniósł zmiany w regulaminie w zakresie dotyczącym lokat we franku szwajcarskim. Na skutek zmian klienci, którzy posiadali w banku lokaty we frankach utracili możliwość wypłaty gotówki z lokat w walucie, w której były one prowadzone. To działanie Alior Banku wzbudziło zastrzeżenia UOKiK-u.

Wypłata w złotówkach lub bez odsetek

Zdaniem UOKiK-u zmiany w regulaminie, które wprowadził Alior Bank, godziły w interesy zbiorowe konsumentów i w samą ideę lokat terminowych. Brak możliwości wypłaty środków z lokaty w walucie, w której była prowadzona, pozbawiał konsumentów określonej części zysków. Klienci banku - od terminu, w którym zmiany wchodziły w życie - mieli możliwość wypłacić środki w złotówkach lub rozwiązać umowę, tracąc tym samym szansę na otrzymanie odsetek za kolejne miesiące obowiązywania zawartej umowy. Alior Bank wprowadził te zmiany jednostronnie, nie dając konsumentom szansy na korzystanie z lokat na starych warunkach do końca czasu trwania umowy w przypadku lokat długoterminowych, których zapadalność miałaby miejsce po wejściu w życie nowego regulaminu.

Co jeszcze zakwestionował UOKiK?

Wątpliwości wzbudziła nie tylko sama aktualizacja regulaminu dotyczącego lokat. Zakwestionowany został także sposób, w jaki bank informował swoich klientów o zmianach, które wprowadzono. Alior Bank wysyłał zawiadomienia pocztowe i elektroniczne, ale - zdaniem UOKiK-u - były one niewystarczające. Tekst zawiadomienia był krótki, nie informował o pełni praw, które przysługiwały konsumentom i nie dawał im szansy na wniesienie sprzeciwu.

Działania Alior Banku w zakresie wprowadzenia zmian w regulaminie dotyczącym lokat we franku szwajcarskim zdaniem UOKiK stanowiły nieuczciwą praktykę rynkową. Stąd decyzja o nałożeniu kary na bank w wysokości 3,3 mln złotych. Bank zaprzestał stosowania wspomnianych praktyk. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorcą odwołał się do Sądu.

Marzena Kazbieruk