Procedura kupna auta z UE

2015-02-12 08:42:38

Dzięki obowiązującej w Unii Europejskiej zasadzie swobody obrotu towarami mamy możliwość sprowadzenia do Polski samochodów, czy to na potrzeby prywatne, czy prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętajmy jednak, że niesie to za sobą konieczność spełnienia szeregu obowiązków.

Aby móc pełnoprawnie korzystać z auta sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej, musimy spełnić kilka obowiązków, związanych zarówno z rozliczeniem należności podatkowych, jak też z koniecznością dopełnienia czynności ewidencyjnych.

Zakup nowego auta z UE

Jeżeli zdecydujemy się na zakup nowego auta z UE, podlegał on będzie rozliczeniu analogicznie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wiąże się to z obowiązkiem rozliczenia podatku od towarów i usług od transakcji w Polce, bez względu na to, jaki status mają strony transakcji, czyli sprzedawca i nabywca.

Auto opodatkowane musi zostać tam, gdzie będzie ono użytkowane. Zadbajmy o to, by sprzedawca na fakturze wyraźnie wskazał, że transakcja dotyczy nowego środka transportu. Podatek należy samodzielnie obliczyć, a następnie uregulować wraz ze złożeniem formularza VAT-10 w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Podatnik ma na to 14 dni od momentu otrzymania faktury sprzedaży.

W urzędzie skarbowym trzeba także złożyć informację VAT-23 o nabywanym aucie z kopią faktury, jeśli samochód będzie użytkowany na terytorium Polski. Przy naliczaniu podatku VAT i akcyzy ważna jest kolejność. Najpierw do ceny auta doliczamy akcyzę, a następnie od tej wartości naliczamy podatek VAT. Pamiętajmy o tym, ponieważ jeśli błędnie naliczymy akcyzę, to będzie to miało również wpływ na kwotę podatku VAT.

Zakup używanego auta z UE

W przypadku zakupu samochodu używanego podatek VAT należy zapłacić w cenie nabywanego samochodu w miejscu dokonania zakupu. Nabywca musi przedłożyć w urzędzie skarbowym umowę lub fakturę potwierdzającą zakup auta z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wskazującego brak obowiązku uiszczenia VAT-u. Należy to zrobić na druku VAT-24, dołączając do niego umowę/fakturę zakupu i inne dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji. W takiej sytuacji organ podatkowy wydaje potwierdzenie, że podatek został zapłacony. Jasno wynika z tego, że nabycie samochodu używanego nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Obowiązek zapłaty akcyzy

Nabywając auto z Unii Europejskiej, należy również opłacić akcyzę. Dotyczy to zarówno auto nowych, jak też używanych. Podstawą opodatkowania akcyzą będzie cena, jaką nabywca zapłacił za zakup samochodu. Stawka akcyzy uzależniona jest od pojemności silnika. Akcyzę wpłaca się na konto właściwej izby celnej. Na uregulowanie tej należności mamy 30 dni od dnia sprowadzenia samochodu, nie może być to jednak później niż w dniu jego rejestracji.

Przegląd i rejestracja

Jeśli auto nie przeszło badania technicznego na terytorium innego państwa UE, trzeba poddać je przeglądowi technicznemu w Polsce. Musimy pamiętać również o uiszczeniu opłaty recyklingowej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zebraniu wszystkich dokumentów możemy dokonać rejestracji samochodu.

Żaneta Pilarska