Umowa kredytowa: bez czytania nie podpisuj!

2015-02-07 15:21:13

Umowa kredytowa to ważny dokument, w którym kredytobiorca podejmuje zobowiązanie często na wiele lat. Obowiązki wynikające z umowy mogą znacząco wpłynąć na jego na finanse (zwłaszcza w przypadku wysokich rat kredytu hipotecznego). Ważne więc, by nie podpisywać umowy kredytowej bez jej gruntownego przeczytania.

Umowy kredytowe pełne są skomplikowanych formuł i prawno–finansowych zawiłości, które mogą potencjalnego kredytobiorcę odstraszyć od przekopywania się przez tak trudny do zrozumienia dokument. Jeśli jednak chcemy umowę kredytową podpisać, powinniśmy bezwzględnie ją przeczytać. Zróbmy to na spokojnie, bez nerwów, najlepiej kilka razy. Wszystkie niezrozumiałe kwestie należy wskazać doradcy kredytowemu, który je wyjaśni, a także pomoże właściwie zinterpretować skomplikowane zapisy zawarte w dokumencie.

Treść umowy kredytowej składa się z dwóch części: szczegółowej i ogólnej. Ta ostatnia zawiera podstawowe zasady nabycia kredytu, a także definiuje najważniejsze pojęcia, wskazuje zabezpieczenia i zasady, na jakich odbyć się może wcześniejsza spłata kredytu oraz sposób ustalania wysokości stóp procentowych.

Czytając umowę kredytową, powinniśmy zwrócić uwagę na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), które dobrze pokazuje koszty kredytów. Nie należy mylić tego wskaźnika z oprocentowaniem nominalnym, które jest chętnie eksponowane przez banki, szczególnie w reklamach, a które nie oddaje prawdziwego kosztu zaciągnięcia takiego zobowiązania. Wato wiedzieć, że instytucje finansowe są zobowiązane do podawania wskaźnika RRSO.

Niemniej ważne jest sprawdzenie wszystkich kosztów, jakie przyjdzie nam ponieść w związku z zaciągnięciem zobowiązania, łącznie z opłatą przygotowawczą i prowizją. Warto także sprawdzić, czy wybrany przez nas bank pobiera jakieś dodatkowe opłaty, np. za ustanowienie zabezpieczenia pożyczki.

Warto także zwrócić uwagę na ubezpieczenie kredytu i sprawdzić, czy jego koszt nie jest zbyt wysoki. Jeśli już mowa o ubezpieczeniu, należy upewnić się, czy rzeczywiście konieczne jest wykupywanie dodatkowej polisy i jaki jest zakres ochrony.

Umowa kredytowa powinna zawierać również informacje dotyczące możliwości wcześniejszej spłaty i wszystkich z tym związanych warunków oraz opłat.

Podpisując umowę kredytową, należy również zwrócić uwagę na to, czy dokument ten nie jest powiązany z dodatkowym produktem, np. z kartą kredytową. Powinniśmy przeczytać nie tylko umowę, ale także regulamin kredytu lub pożyczki, który jest częścią umowy oraz sprawdzić wszelkie taryfy opłat i prowizji, związanych z produktami, jakie nabywamy.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam