Wymieniamy opłaty czyhające w umowach pożyczek pozabankowych

2015-02-06 15:28:21

Pożyczki pozabankowe od lat cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów, zwłaszcza tych, dla których oferta banków jest niedostępna z powodu złej historii kredytowej. Warto jednak wymienić opłaty czyhające w umowach pożyczek pozabankowych. 

Na pożyczkę w parabanku często decydujemy się, gdy nasze finanse są w kiepskim stanie, a do tego jeszcze pojawiają się niespodziewane wydatki. W związku z tym, że jest to krok trochę desperacki, często nie analizujemy warunków zawieranych umów, cenników, nie weryfikując rzeczywistych kosztów pożyczki.

W wielu przypadkach firma pożyczkowa nie pobiera odsetek umownych od pożyczonej kwoty, a jedynie zastrzega odsetki za opóźnienia w spłacie. Głównym składnikiem wynagrodzenia za udzielenie pożyczki jest natomiast prowizja, którą należy spłacić wraz z pożyczonym kapitałem. Prowizja określona jest jako procent pożyczanej kwoty, zatem im wyższa pożyczka, tym wyższa prowizja.

W umowach pożyczkowych udzielanych przez instytucje pozabankowe pojawiają się także opłaty przygotowawcze lub administracyjne, które w istocie nie mają nic wspólnego z kosztami poniesionymi przez pożyczkodawcę w związku z zawarciem umowy, lecz stanowią jego dodatkowe wynagrodzenie. 

Opłata przygotowawcza może stanowić procent kwoty kredytu, jednak jej wysokość nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów przygotowania umowy. Opłata administracyjna pełni różne funkcje. Może być wynagrodzeniem parabanku za udzielenie pożyczki albo może być zwrotem wydatków poniesionych przez instytucję pozabankową za administrowanie pożyczką.

Inny rodzaj opłat w ramach umów pożyczek pozabankowych stanowią koszty przesunięcia terminu spłaty zadłużenia. Warunkiem przedłużenia tego terminu jest wniesienie dodatkowej opłaty.

Wiele firm pozabankowych pobiera opłaty za obsługę domową. Jest to koszt odbioru długu z domu konsumenta. Koszty obsługi domowej są bardzo wysokie i na ogół nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez pożyczkodawcę.

Parabanki udzielające pożyczek przez Internet pobierają tzw. jednorazową opłatę rejestracyjną. Rejestracja jest wymagana, aby otrzymać pierwszą pożyczkę i nie musi być powtarzana przy kolejnych pożyczkach.

Wszystkie firmy udzielające pożyczek obowiązują te same zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim. Jako pożyczkobiorca mamy prawo otrzymać szczegółowe informacje o zaciąganym zobowiązaniu, zwłaszcza te dotyczące kosztów związanych z zawieraną umową.

Ilona Maciejuk