Bank lub parabank żąda opłaty bezzwrotnej przed podpisaniem umowy? Uważaj!

2015-02-19 11:05:21

Jeśli firma, w której chcemy zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, żąda on nas wniesienie bezzwrotnej opłaty przygotowawczej, należy zachować szczególną ostrożność, a najlepiej od razu zrezygnować z takiej współpracy.

Na polskim rynku pożyczkowym działa kilkadziesiąt banków i SKOK-ów, ale też dziesiątki prywatnych firm pozabankowych. O ile w przypadku dwóch pierwszych rodzajów instytucji nie powinniśmy mieć wątpliwości co do ich uczciwości, o tyle w pozostałych sytuacjach warto mieć się na baczności.

Bezzwrotne opłaty przygotowawcze

Częstą praktyką parabanków jest szukanie dodatkowych źródeł dochodu. Jedną z takich metod jest stosowanie opłat przygotowawczych, które, bez względu na decyzję kredytową, okazują się być bezzwrotne. Z punktu widzenia przedsiębiorcy prowadzącego taki parabank jest to idealna okazja do pobrania określonej kwoty i pożegnania się z potencjalnym klientem przez wydanie odmownej decyzji o udzieleniu kredytu. Można to łatwo argumentować brakiem odpowiedniej, wymaganej przez wnioskodawcę zdolności kredytowej czy też brakiem stosownych zabezpieczeń.

Co na to prawo?

Zgodnie z polskim prawem takie praktyki są nielegalne i w miarę wykrywalności - karane. Niestety największym problemem jest silna pokusa nieuczciwych przedsiębiorców do żerowania na niewiedzy lub trudnej sytuacji konsumentów.

Osoby, które pilnie potrzebują gotówki, a jednocześnie mają świadomość, że ze względu na złą historię kredytową czy brak zdolności kredytowej, nie otrzymają wsparcia w banku, szukają wszelkich innych rozwiązań, w tym drogich i ryzykownych pożyczek w parabankach. Jeśli dodatkowo nie posiadają oni wiedzy o tym, na jakie zachowania może sobie pozwolić firma oferująca pożyczki, a co jest nielegalne, stają się łatwym celem dla oszustów.

Koszty tylko przy zaciągnięciu kredytu

Przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim stanowią, że klient może ponieść koszty zaciągnięcia takiego zobowiązania tylko w sytuacji, gdy rzeczywiście zostanie mu ono udzielone. Jeśli bank lub jakakolwiek firma pożyczkowa pobierze od nas opłatę, lecz wyda negatywną decyzję odnośnie do przyznania kredytu, musi wszystkie takie opłaty zwrócić.

Odstąpienie od umowy

Specyficzna sytuacja będzie miała miejsce, gdy klient zaciągnie kredyt, jednak w ustawowym, 14-dniowym terminie odstąpi od umowy. Bank będzie musiał wtedy zwrócić mu wszystkie środki, jakie zostały wniesione w celu uzyskania kredytu. Wyjątkiem będą opłaty notarialne przy kredytach hipotecznych i opłaty wniesione na rzecz administracji publicznej. Klient poniesie też koszt odsetek naliczonych za faktyczny czas korzystania z pożyczonych pieniędzy.

Tomasz Słupczyński