Ile kosztuje odstąpienie od umowy pożyczki pozabankowej?

2015-01-13 14:01:34

Często zapożyczamy się szybko i bez dokładnego przemyślenia naszej decyzji. Nierzadko spotyka to klientów firm oferujących chwilówki. Czasami przychodzi opamiętanie już po fakcie. Sprawdźmy, czy możliwe jest odstąpienie od umowy pożyczki pozabankowej i ile to kosztuje.

Każdy pożyczkobiorca ma prawo do odstąpienia do umowy pożyczki, ale tylko w określonym czasie. Podstawą prawną w tym postępowaniu jest ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Ustawa definiuje, że odstąpienia od umowy można dokonać w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Zatem podanie złożone po tym czasie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie, zarówno przez bank, jak i przez firmę pożyczkową.

W momencie podpisywania umowy pożyczki, powinniśmy otrzymać wzór oświadczenia, który możemy złożyć w celu odstąpienia od umowy. Wypełniony dokument należy osobiście zanieść do placówki instytucji finansowej lub wysłać listownie, najlepiej przesyłką rejestrowaną. W przypadku niewywiązania się drugiej strony z możliwości odstąpienia od kredytu czy pożyczki, potwierdzenie wysłania listu poleconego będzie przydatne w dochodzeniu swoich praw. Wysyłając oświadczenie, nie musimy podawać przyczyny rezygnacji z umowy.

W przypadku, gdy list polecony z wypełnionym oświadczeniem o rezygnacji z kredytu dopiero wysłaliśmy pocztą w ostatnim dniu przewidzianym przez 14-dniowy okres wypowiedzenia, umowa i tak będzie musiała być rozwiązana przez instytucję finansową. Przy składaniu tego typu liczy się data stempla pocztowego na przesyłce, a nie data jej dostarczenia.

Według prawa odstąpienie od umowy kredytowej czy pożyczkowej jest bezpłatne. Jeśli wypełnimy i dostarczymy oświadczenie we wskazanym okresie 14 dni, nie musimy uiszczać żadnych opłat za całe postępowanie. Należy się jednak liczyć z koniecznością zapłaty odsetek naliczanych za okres od wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

Na zwrot pożyczonej kwoty wraz z należnymi odsetkami mamy 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Co istotne, dniem zwrotu środków jest nie dzień wpływu pieniędzy na konto kredytodawcy, ale dzień przekazania środków przez kredytobiorcę. Jeśli więc wyślemy pieniądze wieczorem ostatniego dnia przewidzianego na zwrot należności, a ten będzie wypadał w piątek, to mimo że przelew dojdzie do odbiorcy dopiero w poniedziałek, a więc w 33 dniu po odstąpieniu od umowy, spełnimy warunki odstąpienia zgodnie z prawem.

Jeśli rezygnujemy z kredytu, do którego wykupiliśmy także polisę, w której stroną umowy jest nasz kredytodawca, odstępując od umowy kredytu automatycznie odstępujemy również od ubezpieczenia.

W przypadku niedopełnienia warunków odstąpienia wraz z upływem 14 dni, umowa będzie nadal ważna. Będzie się więc opierać na zasadach, jakie były ustalane na początku transakcji. W przypadku niezwrócenia kwoty w należytym czasie, nastąpi zaś naliczanie odsetek karnych.

Marzena Kazbieruk