Bank czy parabank - jak rozpoznać intencje pożyczkodawcy?

2015-01-13 09:02:55

Rynek kredytów oraz pożyczek jest pełen rozmaitych ofert bankowych i pozabankowych. Przeciętny Polak ma trudności w zrozumieniu różnicy pomiędzy nimi. Zatem, czym różni się bank od parabanku? Sprawdźmy, jak rozpoznać, z kim mamy do czynienia, podpisując umowę o pożyczkę.

Bank i parabank (czyli potocznie zwana pozabankowa firma pożyczkowa) to tak naprawdę różne typy podmiotów finansowych, działających na podstawie odrębnych przepisów, które więcej dzieli niż łączy.

Bank

Przede wszystkim sama nazwa „bank” jest zastrzeżona i nie może się nią posługiwać firma, która nie ma na to odpowiednich zezwoleń. Bank to instytucja, której działalność jest szczegółowo regulowana przez ustawę Prawo bankowe. Wszystkie banki podlegają ścisłemu nadzorowi, który sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Środki finansowe lokowane przez konsumentów w bankach są zabezpieczone poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Fundusz ten w momencie niewypłacalności banku gwarantuje wypłatę ulokowanych środków klientom danej instytucji do równowartości 100 tys. euro.

Według prawa do głównych czynności bankowych należy:

  • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w określonym w umowie terminie, czyli zarządzanie lokatami,
  • prowadzenie rachunków bankowych,
  • udzielanie kredytów,
  • udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
  • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  • do tego bank także emituje bankowe papiery wartościowe.

Parabank

Parabank nie posiada prawnej definicji. Można uznać go za podmiot wykonujący działalność podobną do banków, ale bankiem niebędący. Pojęcie parabanku jest trudne do zdefiniowania. Instytucje pozabankowe przede wszystkim nie są uprawnione do gromadzenia środków pieniężnych i obciążania ich ryzykiem. Taka czynność może być  wykonywana tylko przez bank, znajdujący się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Parabank nie posiada gwarancji BFG, w związku z tym, powierzając takiej firmie swoje pieniądze, konsument nie może liczyć na zwrot kapitału w przypadku jej upadłości. Często parabanki nie posiadają żadnych zabezpieczeń zwrotu pieniędzy powierzonych im przez klientów. Niektóre instytucje pozabankowe oferują różnego rodzaju ubezpieczenia, bądź zakładają pozabankowe fundusze gwarancyjne, jednak często takie zabezpieczenia opiewają na zbyt niskie kwoty, aby konsument mógł liczyć na wypłatę wpłaconego kapitału w przypadku upadłości parabanku.

Banki i parabanki różnią się także w kwestii wysokości kosztów usług przez nie świadczonych. Produkty finansowe (głównie chwilówki) w tych drugich są zazwyczaj droższe - przez to, że są łatwiej dostępne niż np. kredyty bankowe. Parabanki i banki to dwa różne typy instytucji finansowych. Zanim zdecydujesz się na korzystanie z usług jednej z nich, dokładnie poznaj wszystkie plusy i minusy ich działalności. Warto również sprawdzić, czy firma, z której usług chcemy skorzystać, nie znajduje się na czarnej liście Komisji Nadzoru Finansowego.

Tomasz Słupczyński