Problem z parabankiem...

2015-01-20 08:09:14

Jeśli planujemy nawiązać współpracę z parabankiem, to najlepiej na wstępie dowiedzieć się nieco na jego temat. Dzięki temu unikniemy problemów.

Coraz większa liczba konsumentów decyduje się na współpracę z parabankami. Ich usługi stanowią alternatywę dla usług bankowych, ale wiążą się z pewnymi zagrożeniami. Jak funkcjonuje działalność parabanków i na co należy zwracać uwagę, współpracując z nimi?

Czym jest parabank?

Na wstępie podkreślmy, że nie ma prawnej definicji parabanku. W języku potocznym ta nazwa odnosi się do instytucji, która prowadzi działalność gospodarczą, oferując podobne usługi jak bank. Niekiedy określa się w ten sposób tylko te pozabankowe firmy finansowe, które swoją działalnością naruszają prawo (przykładem Amber Gold).

Parabanki w pierwszej kolejności zajmują się udzielaniem pożyczek konsumenckich. Pożyczanie pieniędzy w ten sposób nie narusza przepisów prawa (vide Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny). Tego typu instytucje oferują swoje usługi coraz szerszemu gronu klientów, choć należy zwrócić uwagę, że zwykle mają charakter lokalny. Sprzedaż pożyczek prowadzona jest przez Internet, metodą akwizycyjną, a także na inne sposoby.

Atutem parabanków jest to, że oferują one produkty finansowe bez wysokich wymagań odnośnie do zdolności kredytowej, a także bez skomplikowanych procedur. Te korzyści idą jednak w parze z wysokimi kosztami. Mogę one wielokrotnie przewyższać koszty kredytów bankowych.

Oszczędzanie w parabanku

Niektóre parabanki mają w swojej ofercie nie tylko pożyczki konsumenckie. W tej kategorii znajdziemy także instytucje, które oferują klientom produkty podobne do lokat, a to już nie jest zgodne z prawem. Przepis art. 171 Prawa bankowego stwierdza, że gromadzenie środków pieniężnych klientów bez zezwolenia pociąga za sobą sankcję karną. Dobrze jest o nim pamiętać, ponieważ powierzanie naszych oszczędności właśnie parabankowi może mieć opłakane skutki. Takie instytucje nie podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. To zaś oznacza, że bezpieczeństwo naszych pieniędzy jest zagrożone.

Parabanki a konsumenci

Parabanki prowadzą działalność zgodną z prawem i taką, która poza nie wykracza. Należy być na to uczulonym i zanim podejmiemy z nimi współpracę, koniecznie trzeba sprawdzić, z kim zawieramy umowę. Dotyczy to nie tylko „lokat”, ale także produktów kredytowych. Jeśli mamy wątpliwości co do charakteru działalności danej pozabankowej firmy finansowej, to zawsze zalecane jest sprawdzenie, czy dana instytucja nie znajduje się na „czarnej liście” KNF.

Ilona Maciejuk