Co ze zwrotem opłaty przygotowawczej po odmowie udzielenia pożyczki?

2015-01-20 14:03:13

Czy możemy liczyć na zwrot opłaty przygotowawczej, gdy bank lub parabank odmówi nam pożyczki? Dowiedz się, co mówią na ten temat aktualne przepisy prawne.

Nie zawsze jest tak, że wniosek o pożyczkę lub kredyt kończy się sukcesem, czyli pozytywną decyzją kredytową. Czy konsument, który poniósł koszty związane z opłatami przygotowawczymi, ale nie otrzymał pożyczki, odzyska włożone środki? Jak wygląda to w świetle polskiego prawa?

Aktualne przepisy

Kwestie zatrzymania opłat przygotowawczych reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18 grudnia 2011 roku. Według przepisów kredytodawca może zatrzymać opłatę przygotowawczą tylko wtedy, gdy podpisze z wnioskującym umowę o kredyt konsumencki. Jeśli kredytodawca odmówi pożyczki, to nie ma prawa do pobierania żadnych opłat. Odpowiedź na pytanie, czy odzyskamy pieniądze, gdy bank nie udzieli nam pożyczki, jest więc pozytywna. To samo dotyczy także innych instytucji pożyczkowych, w tym SKOK-ów i prywatnych firm.

W tym kontekście należy także wspomnieć o innej kwestii, a mianowicie o prawie do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej podpisania. Każdy konsument może w tym czasie wycofać się z podpisanej umowy i nie musi bankowi podawać przyczyn swojej decyzji. Jeśli opłata przygotowawcza została uiszczona, a my zmieniliśmy zdanie co do kredytu, to w świetle przepisów nowej ustawy przysługuje nam prawo do jej zwrotu.

Jak było przed 18 grudnia 2011 roku?

Przed wprowadzeniem w życie nowej ustawy obowiązywały przepisy z 20 lipca 2001 roku. Tamta ustawa określała, że nawet w wypadku odmowy pożyczki opłata przygotowawcza byłą zatrzymywana przez instytucję finansową (opłata tego typu była standardem m.in. w większości SKOK-ów). Opłata miała wtedy charakter kosztów za rozpatrzenie wniosku i przygotowanie umowy. Stare przepisy pozwalały na ustalenie wysokości takiej opłaty na poziomie nawet 5 proc. kwoty, o którą wnioskowano. Nie była to więc mała suma, a ryzyko nieotrzymania pozytywnej decyzji kredytowej - duże. Zwykle jednak oscylowała w granicach kilkudziesięciu złotych.

Porównanie

Porównując aktualne i przeszłe przepisy prawne, można śmiało powiedzieć, że obecnie sytuacja konsumentów jest lepsza. Ich prawa się zwiększyły. Dysponują oni większymi przywilejami i nie muszą się obawiać straty pieniędzy przy odmowie udzielenia finansowania przez niedoszłego kredytodawcę. Ich prawa dodatkowo poszerza opcja rezygnacji z umowy w terminie aż 14 dni – pamiętajmy, że w takiej sytuacji również mamy prawo do odzyskania opłaty przygotowawczej.

Renata Grochowska