Czy lokaty strukturyzowane są bezpieczne?

2015-01-06 13:15:22

Produkty stukturyzowane to rozwiązania oszczędnościowo-inwestycyjne, oferowane klientom przez banki coraz częściej. Tylko, czy korzystanie z takich sposobów pomnażania oszczędności jest bezpieczne?

Lokaty stukturyzowane mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jak każdy produkt finansowy, posiadają one zestaw wad i zalet. Czy z perspektywy indywidualnego inwestora są to produkty godne uwagi?

Działanie lokaty stukturyzowanej

Lokata strukturyzowana to produkt finansowy, który umożliwia pomnażanie naszych nadwyżek finansowych w atrakcyjny sposób. Tego typu lokaty oparte są o różne aktywa bazowe, np. surowce, akcje, towary, indeksy giełdowe etc. Bank oferujący lokatę strukturyzowaną może inwetsować pieniądze klienta na zasadzie podobnej do zakładu buchmacherskiego, ponieważ aby na zyskać, niezbędne jest spełnienie warunku określonego w umowie produktowej. Jeśli bazowym aktywem naszej struktury jest indeks WIG20 to, aby uzyskać dodatkowe profity, będzie musiał osiągnąć pewną wartość. W przypadku, gdy jej nie osiągnie, nie będziemy mogli liczyć na zyski. Innym warunkiem może być np. zmiana ceny danego produktu rolnego w określonym czasie. Opcji jest tutaj bardzo dużo i kwestia warunków zależy od umowy, na którą w danej chwili się decydujemy.

Bezpieczeństwo lokaty

Kapitał, jakim klient zasilił lokatę strukturyzowaną są zazwyczaj bezpieczne, ale wszystko zależy od oferty produktowej. Spora część z nich zapewnia ochronę 100% kapitału w okresie zakończenia umowy. Nawet jeśli produkt nie zarobi, inwestor odzyskuje całość wpłaconych przez siebie pieniędzy. By być objętym tą gwarancją, nie można jednak wypłacać środków przed końcem umowy.

W przypadku odniesienia sukcesu można uzyskać znacznie więcej niż na zwykłym koncie oszczędnościowym czy standardowej lokacie. Z drugiej jednak strony w sytuacji niepowodzenia nie uda nam się nawet pokryć strat związanych z inflacją. Podsumowując, tego typu lokaty to interesujący sposób na inwestowanie, który będzie dobrym dodatkiem do innych metod pomnażania własnego kapitału.

Produkt strukturyzowany to instrument pozwalający posiadaczom nadwyżek finansowych lokować środki w praktycznie wszystkie dostępne na rynku aktywa (surowce, giełdy, produkty rolne, waluty) i to przy zachowaniu gwarancji wpłaconego kapitału. W większości produktów gwarancja ta obejmuje 100 proc. ochronę powierzonych pieniędzy, choć na rynku można spotkać instrumenty o innym poziomie zabezpieczenia.

Dla kogo struktura?

Produkt strukturyzowany jest adresowany do osób, które, poza możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu z inwestycji, cenią sobie bezpieczeństwo posiadanego kapitału. Zasada działania tego instrumentu przypomina poniekąd zakład bukmacherski, ponieważ zazwyczaj, aby dany produkt przyniósł dodatnią stopę zwrotu, konieczne jest spełnienie jakiegoś konkretnego warunku. W zależności od aktywa, o jaki dana struktura jest oparta, może to być konieczność osiągnięcia przez niego pewnej wartości, bądź utrzymywania się jego ceny w pewnym określonym przedziale.

Skoro już mowa o aktywach, o jakie produkty strukturyzowane mogą być oparte, to warto wspomnieć, że nie ma w tym względzie żadnego ograniczenia. Instytucje finansowe są bardzo kreatywne w wynajdywaniu aktywów, od zachowania których zależy przyszły zysk z inwestycji. Do podstawowych można zaliczyć m.in. indeksy giełdowe, akcje spółek, surowce, produkty rolne, metale szlachetne a nawet kursy walutowe. Dowolność wyboru powoduje, że na rynku coraz to pojawiają się bardzo zróżnicowane oferty.

Czy to bezpieczne?

Produkty strukturyzowane są tworzone w taki sposób, że zazwyczaj zabezpieczają wpłacony przez klienta kapitał. Najczęściej na rynku można spotkać oferty, które gwarantują bezpieczeństwo zainwestowanych środków w 100 proc., choć można również znaleźć niższy poziom zabezpieczenia.

Dzięki takiej konstrukcji klient ma pewność, że po zakończeniu danego produktu strukturyzowanego otrzyma zwrot zainwestowanej kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że gwarancja obejmuje tylko kapitał, a nie utrzymanie realnej wartości pieniądza. Dlatego też ogólna ocena produktów strukturyzowanych nie jest łatwa. Z jednej strony można powiedzieć, że są one całkowicie bezpieczne, a z drugiej (w przypadku niewypracowania zysku) narażają klienta na straty związane chociażby z panującą inflacją.

Na zakończenie warto dodać, że produkty strukturyzowane stanowią doskonałe uzupełnienie instrumentów służących do pomnażania oszczędności klientów. Pozwalają one bowiem zdywersyfikować nie tylko ich portfele inwestycyjne, ale także czerpać zyski ze zmian cen często dość egzotycznych aktywów. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl