Jak działa lokata rentierska?

2014-12-15 17:20:07

Sprawdź, czym jest i na jakich zasadach funkcjonuje lokata rentierska.

Do wielu efektywnych form oszczędzania można zaliczyć lokatę rentierską, która różni się od standardowej lokaty tym, że wypłata zgromadzonych odsetek nie odbywa się na koniec okresu obowiązywania umowy, lecz są one w równych odstępach czasu wypłacane deponentowi. Środki zgromadzone na lokacie nie są w żaden sposób kapitalizowane. Zwykle wypłata odsetek następuje w comiesięcznym cyklu, choć możliwa jest rzadsza częstotliwość.

Cel i warunek otwarcia lokaty

Warto przyjrzeć się, w jakiej sytuacji opłaca się zakładać tego typu lokatę. Otóż najbardziej efektywnie jest lokować pieniądze na lokacie rentierskiej w sytuacji, kiedy oszczędzający godzi się z tym, że jego środki finansowe zostaną zamrożone w dłuższym okresie. Niestety lokaty rentierskie rzadko występują w ofercie polskich banków, a jeżeli już, to nie są kierowane do przeciętnego Kowalskiego.

Minusy lokaty rentierskiej

Główną wadą tego typu lokat jest sam fakt, że ciężko utrzymać się z samych odsetek od tej formy oszczędzania. Przykładowo, dla lokaty wynoszącej 5 tys. zł, przy oprocentowaniu 2,5 proc. brutto, zysk wynosi niespełna 8,5 zł. Lokaty rentierskie oferowane są zatem klientom, którzy posiadają większe środki możliwie do ulokowania. Im większa kwota, jaką założyciel lokaty jest w stanie zdeponować, tym lepsze warunki negocjowania oprocentowania takiej lokaty. Zwykle wysokość depozytu przekracza 100-200 tys. zł.

Może zwykła lokata zamiast rentierskiej?

Myśl o efektywnym sposobie na oszczędzanie pieniędzy nie musimy koncentrować się na lokacie rentierskiej. Można zainwestować w zwykłą, dwu- lub trzymiesięczną lokatę, która sama się odnowi po określonym terminie. To pozwoli uzyskiwać comiesięczne odsetki. Jeżeli nie wiadomo, jaki wariant wybrać i co będzie najkorzystniejsze, warto poradzić się doradcy finansowego lub prześledzić rozmaite oferty lokat proponowanych przez instytucje finansowe. 

Ilona Maciejuk