Nie mam na ratę - co zrobić?

2014-12-08 15:30:30

Coraz więcej kredytobiorców ma kłopoty ze spłatą zadłużeń, bowiem tracą oni swoją płynność finansową. Co robić w sytuacji, kiedy nie mamy pieniędzy na spłatę rat kredytowych?

Polacy są zadłużeni. Tylko w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy nasi rodacy zaciągnęli w bankach kredyty na ponad 50 mld zł. Niespłacane zadłużenia lub spłacane z dużymi opóźnieniami, nie tylko w bankach, sięgają 41 mld zł. Wprawdzie większość dłużników reguluje swoje zobowiązania finansowe, ale niestety wielu jest takich, którzy mają duże kłopoty ze spłacaniem zadłużeń.

Szczególnie wiele problemów mają kredytobiorcy, którzy coraz częściej nie radzą sobie ze spłatą kredytów, w tym kredytów hipotecznych. Co w takiej sytuacji robić? Przede wszystkim nie chować głowy w piasek, bowiem przy takim podejściu problem nie zostanie rozwiązany. Jeżeli kredytobiorca mający kłopoty ze spłatą kredytu pójdzie do banku i przedstawi swoją sytuację finansową, może liczyć na pomoc banku. Może zyskać m.in. odroczenie spłaty, czyli tak zwane wakacje kredytowe. Jednoznacznej definicji tego sposobu ulgi w spłacie kredytów nie ma, podobnie jak nie ma identycznej oferty. Banki różnie interpretują odpoczynek w spłacie kredytu i różne mają dla takich klientów propozycje. W niektórych bankach kredytobiorca może zawiesić spłatę jedynie części kapitałowej kredytu, w innych bankach również części odsetkowej – i jest to korzystniejsze rozwiązanie.

W początkowej fazie spłaty kredytu największą część raty stanowią odsetki. Jeżeli bank zawiesza wówczas spłatę tylko części kapitałowej, niewiele to zmienia w sytuacji kredytobiorcy. Jeśli bank zawiesza również spłatę części odsetkowej kredytu, wtedy ulga będzie widoczna, bowiem kredytobiorca nie będzie ponosił praktycznie żadnych kosztów spłaty kredytu. Trzeba też wiedzieć, że różny jest okres zawieszenia spłaty kredytu w różnych bankach. Może on wynosić nawet 6 miesięcy. Taką operację można przeprowadzić tylko raz w roku. Nie należy zapominać, że jest to tylko odroczenie spłaty kredytu, a nie anulowanie tej części kredytu. Wakacje kredytowe mogą zwiększyć koszty kredytu, bowiem wydłużają jego spłatę, ale to już zależy od rodzaju wakacji kredytowych oraz banku. Tak czy inaczej jest to jakiś sposób na kłopoty ze spłatą zadłużeń.

W przypadku kiedy kredytobiorca ma kłopoty ze spłatą kilku kredytów, powinien rozważyć kredyt konsolidacyjny, który polega na skonsolidowaniu kilku zadłużeń bankowych w jeden kredyt. Często rata kredytu konsolidacyjnego jest niższa niż raty kredytów przed ich skonsolidowaniem.

Każdy przypadek jest jednak inny: każdy kredytobiorca ma inną sytuację finansową i rodzinną, dlatego banki podchodzą do takich spraw bardzo indywidualnie.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam