Jak długo jest pobierane ubezpieczenie pomostowe?

2014-12-15 08:15:03

Chcesz wiedzieć wszystkiego, co najważniejsze na temat ubezpieczenia pomostowego? Przeczytaj nasz poradnik kredytobiorcy.

Mało kto zdaje sobie sprawę, w trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny, że będzie musiał ponieść koszty ubezpieczenia pomostowego. Warto zaznaczyć przy tym jedno - koszty polisy ponosi kredytobiorca, a stroną chronioną jest bank.

Przedmiotem zabezpieczenia w przypadku kredytu hipotecznego jest wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Jednakże z racji, że kredytobiorcy zależy na czasie i szybkim uzyskaniu gotówki, bank wypłaca środki finansowe, zanim wpis w księdze wieczystej zostanie dokonany. W tym czasie kredytodawca musi się w jakiś sposób zabezpieczyć i najczęściej korzysta właśnie z ubezpieczenia pomostowego.

Kredytobiorca nie jest nawet stroną w tym ubezpieczeniu. Stronami ubezpieczenia pomostowego są ubezpieczyciel i bank kredytujący. Jeżeli kredytobiorca nie wywiąże się umowy kredytowej, to bank może odzyskać swoją należność, gdyż to ubezpieczyciel (w sytuacjach przewidzianych w OWU) pokryje w całości całe zobowiązanie osoby zaciągającej kredyt hipoteczny. Jednak warto podkreślić, że ubezpieczyciel w późniejszym terminie będzie usiłował odzyskać od kredytobiorcy wypłaconą bankowi kwotę.

Ubezpieczenie pomostowe jest pobierane w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest podniesienie wysokości marży do momentu udokumentowania przez kredytobiorcę dokonania wpisu do hipoteki nieruchomości na rzecz banku udzielającego kredytu. To, o ile wzrośnie wysokość marży, pozostaje indywidualną sprawą każdego banku. Zazwyczaj jednak wynosi 1 proc. Przy kredycie 30-letnim, zaciągniętym na kwotę 300 tys. zł, podniesienie marży z 5 do 6 proc. może skutkować zwiększeniem raty miesięcznej nawet o 188 zł. W ogólnym rozrachunku nie jest to mała kwota.

Drugim sposobem pobierania ubezpieczenia pomostowego jest płacenie comiesięcznej składki lub zapłacenie całej kwoty z góry, np. za rok, pół roku lub kwartał. Wysokość składki comiesięcznej najczęściej wynosi 0,07 proc. wypłaconego kredytu. Dla wyżej wymienionego przykładu, przy kwocie 300 tys. miesięczna składka wyniesie 210 zł.

Tak jak już wcześniej wspomniano, ubezpieczenie pomostowe jest płacone do momentu udokumentowania dokonania wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, na rzecz banku udzielającego kredyt hipoteczny. Jednak należy się liczyć z tym, że w zależności od ilości spraw i obłożenia sądów, od złożenia wniosku może minąć nawet kilka miesięcy. 

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam