Jak pożyczyć rodzinie, żeby odzyskać pieniądze?

2014-10-30 11:59:45

Czas zwrotu pożyczki udzielonej członkowi rodziny mija, a on ciągle milczy? To, niestety, częsty scenariusz. Sprawdź, jak ochronić własne interesy, gdy pożyczamy pieniądze bliskim.

Trudno odmówić udzielenia pomocy finansowej członkom rodziny, którzy znaleźli się w potrzebie. Na szali stawiane są sentymenty i więzi rodzinne, z reguły więc ulegamy prośbie i pożyczamy pieniądze. Pamiętajmy jednak o kilku zasadach.

Nie wierzmy na słowo

Trudno sobie to wyobrazić, ale pożyczanie większych sum bez żadnego pokwitowania może się skończyć dla nas nieprzyjemnie. Lepiej się zabezpieczyć i poprosić o sporządzenie umowy na piśmie.

Artykuł 720 § 2 Kodeksu Cywilnego mówi, że dla pożyczek powyżej 500 zł powinno się sporządzić umowę pisemną. W razie sytuacji spornej będziemy mieli podstawę do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej. Poza umową warto także zadbać o pisemne pokwitowanie odebrania pożyczanej kwoty.

Przelew zamiast koperty

Przelew odpowiednio zatytułowany dokumentuje fakt wystąpienia pożyczki i fakt odebrania tej kwoty przez pożyczkobiorcę. Najlepiej, jeśli w umowie podane będą numery konta obu stron. Wówczas można zastosować zapis mówiący o tym, że zwrot pożyczki także nastąpi na konto bankowe. Tak skonstruowana umowa uchroni nas przed nieuczciwym tłumaczeniem, że pożyczka została już oddana w gotówce.

Poręczenia, zabezpieczenia i zastaw

Trudno sobie to wyobrazić w rodzinnych relacjach, ale jeśli umowa dotyczy dużej kwoty, lepiej się dodatkowo zabezpieczyć. Dłużnik może na przykład ustanowić zabezpieczenie w postaci wystawienia weksla.

Dobry zwyczaj, nie pożyczaj? Niekoniecznie!

Pożyczanie pieniędzy bliskim może być sposobem na pomoc w trudnej sytuacji, ale może skończyć się nadszarpnięciem wzajemnego zaufania lub zniszczeniem relacji, jakie nas łączą. Jeśli mimo wszystko prośba o pożyczkę jest uzasadniona i mamy zaufanie do bliskich, warto wyciągnąć pomocną dłoń i nie podchodzić do tematu z nieuzasadnioną nieufnością. Być może kiedyś to my sami znajdziemy się w trudnej sytuacji i ktoś, komu dziś pomożemy, odwdzięczy się tym samym.

Renata Grochowska