Zalety pożyczek bez BIK pod zastaw

2014-10-01 09:16:41

Zastaw to coraz częstsza forma zabezpieczenia kredytów bankowych. Z jakimi rodzajami zastawów spotkamy się tymczasem w instytucjach finansowych, które oferują pożyczki bez BIK-u?

Podczas ubiegania się o kredyt wysokokwotowy banki wymagają zabezpieczenia spłaty długu. Do najczęstszych form ochrony interesów banku należy hipoteka oraz właśnie zastaw. Firmy, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek, najczęściej wykorzystują zastaw rejestrowy.

Na czym polega zastaw rejestrowy?

W porównaniu do tradycyjnego zastawu zastaw rejestrowy to zarówno wygodniejsza, jak i bardziej elastyczna forma ochrony spłaty długu. W tym przypadku kredytobiorca nie musi wydawać określonej rzeczy, jak to ma miejsce w przypadku zastawu zwykłego. Dla kredytobiorcy jest to wygodne rozwiązanie – dostaje środki gotówkowe przy jednoczesnym zachowaniu przedmiotu. Dla banku przejęcie zastawu to swego rodzaju problem. Zastawiony przedmiot należy bowiem przechowywać oraz zabezpieczyć. Sama idea zastawu jest prosta - w przypadku braku spłaty pożyczki przez dłużnika bank lub firma pożyczkowa ma prawo do przejęcia zastawu. Zaletą tej formy zabezpieczenia wierzytelności jest wpis do rejestru zastawów. W ten sposób analogicznie do hipoteki, można określić, czy dany przedmiot  jest obciążony długiem.

Przedmiot zastawu

Do przedmiotów zastawów należeć może zarówno ruchomość, jak i zbywalne prawo majątkowe. Do praw majątkowych możemy zaliczyć m.in. papiery wartościowe. Zastaw może także dotyczyć zbioru rzeczy ruchomych, nawet gdy stanowią one część gospodarczą, przedmioty określone co do tożsamości oraz rzeczy oznaczone co do gatunku.

Sprawdź też: Poręczenie i weksel - zasady działania zabezpieczeń

Jeżeli chodzi o firmy pożyczkowe, to podział zastawów znacząco się różni od wyżej przedstawionego. Klasyfikacja odbywa się bowiem w oparciu o przedmiot zastawu. W tym aspekcie wyróżnić możemy ruchomości, do których należy na przykład biżuteria, sprzęty różnego typu. Innym rodzajem zastawu jest zastaw na samochodzie. Wymaga on ustanowienia zastawu rejestrowego i w wielu przypadkach obliguje pożyczkobiorców do ustanowienia cesji praw z polisy AC.

Tomasz Słupczyński