Ustawa frankowa wraca do Sejmu. Senat na niekorzyść frankowiczów!

2015-09-04 15:09:00

Senat złagodził (z punktu widzenia banków) zapisy ustawy restrukturyzującej kredyty walutowe. Wprowadził do aktu zasadę, iż umorzeniu podlega "tylko" 50% (a nie 90%, jak zakładał projekt przyjęty przez Sejm) zadłużenia kredytobiorców walutowych wynikającego z osłabienia się złotego.

 

Inne zmiany przyjęte przez Sejm to:

- ograniczenie grona beneficjentów wsparcia do osób, które nie posiadają innej nieruchomości niz tej obciążonej kredytem walutowych

- stopniowe "udostępnianie" wsparcia kredytobiorcom, w zależności od stosunku zadłużenia do wartości zabezpieczenia (tzw. wskaźnik LTV) - po wejściu w życie ustawy od razu mogłyby z niej skorzystać osoby z kredytami z LTV > 120%, po roku wyższym niż 100%, a dopiero najwcześniej po 2 latach - z LTV wyższym niż 80%. 

 

Teraz ustawa trafia z powrotem do Sejmu. I prawdopodobnie nigdy stamtąd nie wyjdzie - sugeruje się, iż komisja sejmowa będzie nad ustawą debatować tak długo, aż przyjdą wybory, nowe polityczne rozdanie, i ustawa trafi do kosza. I okaże się, że tak wiele krzyku było w sumie o nic ;)

Mikołaj Fidziński