Prawa i obowiązki żyranta

2014-09-26 12:18:41

Poręczenie kredytu osobie z rodziny bądź przyjacielowi jest przysługą, która może zwrócić się przeciwko żyrantowi. O czym powinien on pamiętać, zanim pomoże kredytobiorcy uzyskać pozytywną decyzję kredytową banku?

Żyrant pełni ważną funkcję podczas zawierania umowy o kredyt przez kredytobiorcę. Dzięki poręczeniu bank ogranicza ryzyko kredytowe, zwiększając pewność, że dług zostanie mu zwrócony. Problem polega na tym, że często poręczyciele nie zdają sobie sprawy z obowiązków, jakie na siebie przyjmują. Warto się z nimi zapoznać po to, aby nie wpaść w kłopoty finansowe.

Sprawdź też: Poręczenie kredytu - co warto wiedzieć?

Żyrant to termin, który odnosi się do poręczyciela spłaty pożyczki, kredytu lub weksla. Stając się poręczycielem wyrażamy zgodę na spłacenie całości zobowiązania wtedy, kiedy kredytobiorca nie będzie w stanie uregulować zadłużenia. W praktyce oznacza to zaś tyle, że w chwili, gdy pożyczkobiorca ma trudności ze spłatą pożyczki, kredytodawca zwraca się o spłatę rat do żyranta. Trzeba również dodać, że w obliczu przepisów prawa Kodeksu cywilnego żyrant odpowiada za kredyt czy pożyczkę w takim samym stopniu, jak pożyczkobiorca. To zaś oznacza, że w razie odmowy spłaty może on zostać poddany egzekucji komorniczej (wiążącej się m.in. z zajęciem dóbr bądź części jego pensji).

Tak przedstawiają się podstawowe obowiązki poręczyciela. Jak wyglądają natomiast prawa, które mu przysługują? Jeśli poręczyliśmy komuś kredyt, to w pierwszej kolejności mamy prawo do sprawdzania, jak wygląda dotychczasowe spłacanie zadłużenia. Co więcej, możemy zażądać od kredytodawcy informacji dotyczących tego, jak przedstawia się aktualnie spłata należności. Inne prawa żyranta to między innymi obowiązek kredytodawcy poinformowania go natychmiast, gdy kredytobiorca nie spłaca lub opóźnia uiszczanie rat kredytowych. Na koniec trzeba wspomnieć, że żyrant ma również prawo ubiegania się o zwrot zapłaconych środków od kredytobiorcy. Niestety tutaj problemem jest to, że niezwykle rzadko udaje się odzyskać utracone pieniądze.

Sprawdź też: Czy poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową?

Dane statystyczne pokazują, że Polacy dość często decydują się na poręczanie kredytów swoim znajomym lub rodzinie. Jest to oczywiście bardzo miła informacja, ale trzeba pamiętać, że bycie poręczycielem oznacza także duże niebezpieczeństwo. Prawnicy ostrzegają przed nieopatrznym żyrowaniem i mają tu rację, gdyż jeśli dokładnie nie przeczytamy warunków kredytu, to możemy się wpakować w kredyt z którym sobie nie poradzimy. Trzeba także wiedzieć, że z perspektywy kredytodawcy nie ma znaczenia kto spłaca kredyt – żyrant czy właściwy kredytobiorca.

Renata Grochowska