Obligacje, konto oszczędnościowe czy lokata?

2014-09-29 15:25:46

Wbrew obiegowym opiniom Polacy oszczędzają, a na ich kontach, lokatach bankowych i obligacjach aktualnie jest już ponad 1 bln zł. Wielu oszczędzających ma jednak dylemat, którą formę pomnażania majątku wybrać: lokaty bankowe, konto oszczędnościowe czy obligacje?

Mimo niekorzystnego oprocentowania lokat bankowych, nadal nie brakuje chętnych do ich zakładania. Lokaty bankowe nie tylko dają określony zysk, ale również zapewniają bezpieczeństwo pieniądzom złożonym w depozyt bankowy (chroni je Bankowy Fundusz Gwarancyjny). Warto wyjaśnić, co to jest lokata i na jakich zasadach funkcjonuje. Lokata bankowa, zwana również depozytem, to najbardziej popularny sposób deponowania w banku pieniędzy na określony procent i czas. Po wygaśnięciu umowy bank zwraca kapitał inwestorowi wraz z umownymi odsetkami, pomniejszonymi o podatek dochodowy. Aktualnie na rynku lokat bankowych dostępne są lokaty o terminach od kilku dni do nawet kilku lat. Są to tak zwane lokaty terminowe z oprocentowaniem stałym lub zmiennym, a także z różną częstotliwością kapitalizacji odsetek. Lokaty bankowe można zakładać zarówno w oddziałach banków, przez Internet, a nawet telefon. Warto też wiedzieć, że niektóre oferty skierowane są tylko do stałych klientów, ale nie brakuje też atrakcyjniejszych ofert dla nowych klientów. Promocje dotyczą wyższego oprocentowania lub też korzystniejszych warunków. Minusem lokat bankowych jest często fakt utraty odsetek w razie wycofania środków z lokaty, czyli po zerwaniu umowy. Alternatywą dla lokat są bardziej elastyczne konta oszczędnościowe oraz obligacje.

Jaka jest różnica pomiędzy lokatami, kontami oszczędnościowymi a obligacjami? Z kont oszczędnościowych można wypłacać pieniądze bez utraty odsetek, a także wpłacać nawet drobne kwoty. Inaczej jest z obligacjami skarbowymi, ich średnie oprocentowanie kształtuje się na podobnym poziomie. Oprocentowanie obligacji skarbowych uzależnione jest przede wszystkim od terminu ich wykupu. Im dłuższy jest to termin, tym wyższe oprocentowanie i zyski. Zazwyczaj sprzedawane są na długie okresy 2, 3, 4 a nawet 10 lat. Umowa lokaty bankowej często nie trwa dłużej niż przez okres 3 lat, ale największą popularnością cieszą się lokaty krótkoterminowe, gdzie klienci nie zamrażają na długo swoich środków finansowych. Warto też wiedzieć, że detaliczne obligacje skarbowe można wcześniej zakończyć na korzystniejszych warunkach niż lokaty bankowe, gdzie za wcześniejsze zakończenie umowy najczęściej traci się odsetki. Bezpieczeństwo obu tych produktów jest porównywalne, nad lokatami czuwa BFG, a nad obligacjami skarbowymi budżet państwa.

Różnice w zarabianiu na wskazanych trzech produktach finansowych można zaobserwować również w ich dostępności, bowiem łatwiej jest założyć lokatę bankową niż sięgnąć po obligacje skarbowe. Jeżeli ktoś decyduje się na obligacje Skarbu Państwa, może je wykupić w placówkach banku PKO BP, domu maklerskim tego banku lub w ramach konta Interligo, a także na stronie resortu skarbu. W przypadku lokat i kont oszczędnościowych oferują je niemal wszystkie banki.

Tomasz Słupczyński