Czego nie może zabraknąć w umowie pożyczkowej?

2014-10-09 13:41:46

Co powinno znaleźć się w każdej umowie pożyczki, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pożyczkobiorcy?

Pożyczki to coraz bardziej popularna forma pozyskiwania kapitału na rynku usług finansowych. Każda umowa pożyczki powinna zawierać określone elementy, które są w stanie chronić interesy pożyczkobiorcy. W umowie pożyczki powinny znaleźć się takie informacje, jak wysokość pożyczki, koszty pożyczki, które uwzględniają wysokość wszystkich opłat, oraz dane teleadresowe zarówno pożyczkobiorcy, jak też pożyczkodawcy. Jeśli umowa pożyczki ma zabezpieczyć interes pożyczkobiorcy winna zawierać również takie informacje, jak skutki przedterminowego uregulowania zadłużenia. W umowie powinny znaleźć się również zapisy, które dotyczą ustawy o ochronie danych osobowych. Podane powinny zostać także informacje dotyczące warunków odstąpienia od umowy oraz terminów spłat pożyczki, skutków uchybień w spłacie.

Dane pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy

Przy pożyczkach udzielanych przez firmy pozabankowe winny znajdować się dane teleadresowe pożyczkodawcy, czyli pełna nazwa firmy, adres siedziby, numer KRS oraz NIP, a także wysokość kapitału zakładowego. Gdy firma jest reprezentowana przez określoną osobę, wówczas dane takiej osoby również muszą znaleźć się w dokumentacji. Dane teleadresowe firmy pożyczkowej powinny być oznaczone informacją wskazującą jednoznacznie, że mamy do czynienia z pożyczkodawcą. W umowie pożyczki winny znaleźć się również dane teleadresowe pożyczkobiorcy, czyli imię oraz nazwisko, dokładny adres zamieszkania, seria oraz numer dowodu osobistego i PESEL. Dane pożyczkobiorcy powinny być opatrzone frazą „zwanym dalej pożyczkobiorcą”.

Informacje dotyczące pożyczki

Umowa pożyczki w firmach pozabankowych powinna zawierać informacje dotyczące wysokości kwoty pożyczanej pożyczkobiorcy w formie zapisu słownego oraz cyfrowego. Wymienione powinny być również informacje dotyczące wysokości prowizji, kosztów pożyczki, daty zwrotu należności, okresu trwania pożyczki w formie liczby rat lub dni. Koszty usługi muszą być również wskazane w postaci podania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. W każdej umowie powinny się znajdować również informacje dotyczące nie tylko obowiązujących terminów spłaty pożyczki, ale również możliwości ich przesunięcia. Koszty odroczenia terminów spłaty najczęściej wyróżnione są zarówno w umowie pożyczki, jak też w regulaminie firmy finansowej. Do umowy pożyczki firmy finansowe dostarczają zarówno regulamin, jak też tabelę opłat i prowizji.

Ilona Maciejuk